Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis,2021, Volume 138, Issue 2

Redaktor naczelna: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Rok wydania: 2021

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Linguistica Universitatis Iagellonica Cracoviensis” w celu zapewnienia otwartego dostępu do niego przez sieć Internet  finansowana jest  w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Detecting Persian mediation in Arabisms in Turkish

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 2, s. 49–64
Data publikacji online: 21 maja 2021
DOI 10.4467/20834624SL.21.006.13469

A critical assessment of the construct of attitude in sociolinguistics: A socio-psychological insight (Part 2)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 2, s. 65–74
Data publikacji online: 21 maja 2021
DOI 10.4467/20834624SL.21.007.13470

Further remarks on Chinese Āhōng 阿訇

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 2, s. 75–78
Data publikacji online: 21 maja 2021
DOI 10.4467/20834624SL.21.008.13471

Studies on factors influencing syntactic transfer in L3 acquisition

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 2, s. 79–109
Data publikacji online: 21 maja 2021
DOI 10.4467/20834624SL.21.009.13472