Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis,2021, Volume 138, Issue 3

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Rok wydania: 2021

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Linguistica Universitatis Iagellonica Cracoviensis” w celu zapewnienia otwartego dostępu do niego przez sieć Internet  finansowana jest  w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Panthers in Russian and Old Russian

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 3, s. 111–117
Data publikacji online: 2 sierpnia 2021
DOI 10.4467/20834624SL.21.010.13704

Сашко-lect: The translanguaged grammar of a hyper multilingual global nomad. Part 3 – Contact languages and translanguaging

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 3, s. 119–133
Data publikacji online: 2 sierpnia 2021
DOI 10.4467/20834624SL.21.011.13705

Mexican slang ese “dude, buddy” and its Iberian Caló-Romani antecedents

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 3, s. 135–143
Data publikacji online: 2 sierpnia 2021
DOI 10.4467/20834624SL.21.012.13706

Focus dissipation as a narrative and mimetic technique: A case study of Virginia Woolf’s “Blue & Green”

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 3, s. 145–157
Data publikacji online: 2 sierpnia 2021
DOI 10.4467/20834624SL.21.013.13707