Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis,2021, Volume 138, Issue 3

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Rok wydania: 2021

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Linguistica Universitatis Iagellonica Cracoviensis” w celu zapewnienia otwartego dostępu do niego przez sieć Internet  finansowana jest  w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Focus dissipation as a narrative and mimetic technique: A case study of Virginia Woolf’s “Blue & Green”

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 3, s. 145–157
Data publikacji online: 2 sierpnia 2021
DOI 10.4467/20834624SL.21.013.13707

Mexican slang ese “dude, buddy” and its Iberian Caló-Romani antecedents

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 3, s. 135–143
Data publikacji online: 2 sierpnia 2021
DOI 10.4467/20834624SL.21.012.13706

Panthers in Russian and Old Russian

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 3, s. 111–117
Data publikacji online: 2 sierpnia 2021
DOI 10.4467/20834624SL.21.010.13704

Сашко-lect: The translanguaged grammar of a hyper multilingual global nomad. Part 3 – Contact languages and translanguaging

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 3, s. 119–133
Data publikacji online: 2 sierpnia 2021
DOI 10.4467/20834624SL.21.011.13705