Perceptual etymology, or three Turkish culinary terms in Croatian and Slovene, and a Polish social term inteligencja ‘intelligentsia’

Marek Stachowski

Abstrakt

This paper has been inspired by Roberto Dapit’s study of 2021. My aim is to show the sense of using what can be called “perceptual etymology” (analogically to “perceptual dialectology”) along with and in contrast to the “scholarly etymology”.

Słowa kluczowe: etymology, Polish, Croatian, Slovene, Turkish
References

Billington J. 1980. Fire in the minds of men. Origins of the revolutionary faith. New York: Transaction Publishers.

Dapit R. 2021. Vicende de alcuni turchismi della gastronomia nella lingua slovena. – Occhialì 8: 31–56.

KEWT = Stachowski M. 2019: Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch der türkischen Sprache. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Kochman S. 2005. Studia nad słownictwem i frazeologią słowiańską. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Stachowski K. 2017. An experiment in labelling Draw-a-Map maps. – Studies in Polish Linguistics 12.4: 221–240.

Trentowski B. 1843. Stosunek filozofii do cybernetyki, czyli sztuka rządzenia narodem. Poznań: J. K. Żupański.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.