Manipulation in Russian advertising of nutriments and dietary supplements

Anna Romanik

Abstrakt

The purpose of this article is to analyse the phenomenon of linguistic manipulation in the advertising of nutriments and dietary supplements published in Russian bodybuilding magazines. Advertisers use the persuasive capabilities of the language on its various levels in order to create an effective message. Common manipulative methods in slogans include the use of references to the world of sporting values, the recommendation of the product by sports authorities, and the use of evaluative lexis. Also, short expressive syntactic structures loaded with forms of imperatives have the potential for manipulation.

Słowa kluczowe: advertising, manipulation, persuasion, the Russian language
References

Bralczyk J. 2004. Język na sprzedaż. Gdańsk.

Fedotova L.N. 2005. Reklama v kommunikacjonnom processie. Moskva.

Grzegorczykowa R. 1991. Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy. – Język a kultura: funkcje języka i wypowiedzi 4: 11–33.

Heath R. 2001. The hidden power of advertising: How low involvement processing influences the way we choose brands. Henley on Thames.

Habrajska G. 2007. Manipulacja za pomocą aktów emotywnych. – G. Habrajska (ed.). Mechanizmy perswazji i manipulacji. Zagadnienia ogólne. Łask.

Kochan M. 2005. Slogany w reklamie. Warszawa.

Kušnieruk S.L. 2007. Imiena, otkryvajuščije košelki. – Russkaja reč 2: 76–80.

Laskowska E. 2007. Lingwista wobec zjawiska manipulacji językowej. – G. Habrajska (ed.). Mechanizmy perswazji i manipulacji. Zagadnienia ogólne. Łask.

Leech G. 1966. English in advertising. A linguistic study of advertising in Great Britain. London.

Lepa A. 1997. Świat manipulacji. Częstochowa.

Lewiński P.H. 2008. Retoryka reklamy. Wrocław.

Moskvin W.P. 2007. О tipach аrgumentacii k avtoritietu. – Russkaja sloviesnost’ 6: 61–70.

Murawska K., Rzeźnik A. 2011. Między perswazją a manipulacją – analiza tekstów publicystycznych. – T. Gackowski, J. Dziedzic (eds.). Media początku XXI wieku. Manipulacja w mediach. Media o manipulacji. Warszawa.

Pirogova J.K. 2001. Reklamnyj tekst: semiotika i lingvistika. Moskva.

Rumšina L.I. 2004. Manipulativnyje prijomy v reklamie. Moskva.

Serdobinceva J.N. 2010. Struktura i jazyk reklamnych tekstov. Moskva.

Simons H. 2001. Persuasion in society. London.

Tokarz M. 2006. Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. Gdańsk.

Wojtaszek A. 2011. Theoretical frameworks in the study of press advertisements: Polish, British and Chinese perspective. Katowice.

Zimny R. 2008. Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych. Warszawa.

Ziółkowski J. 2011. Socjotechniczny status manipulacji. – T. Gackowski, J. Dziedzic (eds.). Media początku XXI wieku. Manipulacja w mediach. Media o manipulacji. Warszawa.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.