Wzory umów dla autorów

     Wzór umowy dla autorów             

 

     Model agreements for authors