Kontakt z redakcją

Redaktor naczelna
Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Instytut Filologii Angielskiej
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Gołębia 24, pok. 27
31-007 Kraków
e-mail: manczak@uj.edu.pl

Sekretarz
Barbara Podolak

Instytut Orientalistyki
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Gołębia 24, pok. 27
31-007 Kraków
e-mail: barbara.podolak@uj.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków

Prenumeraty
Dział Handlowy
tel. 12 631-01-97, fax (12) 631-01-98
e-mail: sprzedaz@wuj.pl

Konto: PKO SA 8012 40 4722 1111 0000 4856 3325