Kontakt z redakcją

Redaktor naczelna
Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Instytut Filologii Angielskiej
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Gołębia 24, pok. 27
31-007 Kraków
e-mail: manczak@uj.edu.pl

Sekretarz
Anna Tereszkiewicz

Instytut Filologii Angielskiej
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Gołębia 24, pok. 27
31-007 Kraków
e-mail: anna.tereszkiewicz@uj.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków