Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna
Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Przewodniczący Rady Naukowej
Marek Stachowski
Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Sekretarz redakcji
Anna Tereszkiewicz
Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Redaktor językowy
Ann Cardwell 

Redaktor techniczny
Rafał Pawluk