Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Anna Tereszkiewicz

SLing (Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis) jest czasopismem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na naszych łamach publikujemy oryginalne artykuły naukowe z zakresu językoznawstwa. 

Czasopismo jest finansowane przez Wydział Filologiczny ze środków Strategicznego Programu Inicjatywa Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ISSN 1897-1059
e-ISSN 2083-4624
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.    

Wersja papierowa czasopisma

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 1

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Anna Tereszkiewicz
Opublikowano online: 29 marca 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

“Burying in logs” − A philological commentary on a Lower Chulym text recorded by A.P. Duĺzon

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 1, s. 1-18
Data publikacji online: 29 marca 2022
DOI 10.4467/20834624SL.22.001.15476

Ottoman-Turkish loanwords in Egyptian and Syro-Lebanese-Palestinian Arabic – Part 1

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 1, s. 19-60
Data publikacji online: 29 marca 2022
DOI 10.4467/20834624SL.22.002.15477

Perceptual etymology. A social aspect of etymological research

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 1, s. 61-67
Data publikacji online: 29 marca 2022
DOI 10.4467/20834624SL.22.003.15478

What is ‘whore barley’ in Croatian?

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 1, s. 69-70
Data publikacji online: 29 marca 2022
DOI 10.4467/20834624SL.22.004.15479