Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Anna Tereszkiewicz

SLing (Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis) jest czasopismem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na naszych łamach publikujemy oryginalne artykuły naukowe z zakresu językoznawstwa. 

Od 2022 roku Czasopismo jest finansowane przez Wydział Filologiczny ze środków Strategicznego Programu Inicjatywa Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ISSN 1897-1059
e-ISSN 2083-4624
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.    

Wersja papierowa czasopisma

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 4

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Anna Tereszkiewicz
Opublikowano online: 29 listopada 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Polish Attitudes to the Use of English and Other Languages in the Polish Public Space

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 4, s. 279-300
Data publikacji online: 29 listopada 2022
DOI 10.4467/20834624SL.22.013.16683

The Difference Between the Optative and the “Modal” Indicative in Homeric Greek: Four Case Studies – Part 2: The Indicative and the εἰ Μή-Clauses

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 4, s. 301-328
Data publikacji online: 29 listopada 2022
DOI 10.4467/20834624SL.22.014.16684

Additional Remarks to SLing 137(1): 83–84 and 138(2): 75–78

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 4, s. 329–331
Data publikacji online: 29 listopada 2022
DOI 10.4467/20834624SL.22.015.16685

Ottoman-Turkish Loanwords in Egyptian and Syro-Lebanese-Palestinian Arabic – Part 4

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 4, s. 333–381
Data publikacji online: 29 listopada 2022
DOI 10.4467/20834624SL.22.016.16686

Two Approaches to Etymological Research in Turkic Linguistics

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 4, s. 383-390
Data publikacji online: 29 listopada 2022
DOI 10.4467/20834624SL.22.017.16687

Question(Ing) Strategies in British Political News Interviews: Grilling The Interlocutors as a Strategic Weapon

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 4, s. 391-403
Data publikacji online: 29 listopada 2022
DOI 10.4467/20834624SL.22.018.16688