Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Anna Tereszkiewicz

SLing (Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis) jest czasopismem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na naszych łamach publikujemy oryginalne artykuły naukowe z zakresu językoznawstwa. 

Od 2022 roku Czasopismo jest finansowane przez Wydział Filologiczny ze środków Strategicznego Programu Inicjatywa Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ISSN 1897-1059
e-ISSN 2083-4624
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.    

Wersja papierowa czasopisma

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 4

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Anna Tereszkiewicz
Opublikowano online: 29 listopada 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Two Approaches to Etymological Research in Turkic Linguistics

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 4, s. 383-390
Data publikacji online: 29 listopada 2022
DOI 10.4467/20834624SL.22.017.16687

Polish Attitudes to the Use of English and Other Languages in the Polish Public Space

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 4, s. 279-300
Data publikacji online: 29 listopada 2022
DOI 10.4467/20834624SL.22.013.16683

Additional Remarks to SLing 137(1): 83–84 and 138(2): 75–78

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 4, s. 329–331
Data publikacji online: 29 listopada 2022
DOI 10.4467/20834624SL.22.015.16685

The Difference Between the Optative and the “Modal” Indicative in Homeric Greek: Four Case Studies – Part 2: The Indicative and the εἰ Μή-Clauses

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 4, s. 301-328
Data publikacji online: 29 listopada 2022
DOI 10.4467/20834624SL.22.014.16684

Question(Ing) Strategies in British Political News Interviews: Grilling The Interlocutors as a Strategic Weapon

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 4, s. 391-403
Data publikacji online: 29 listopada 2022
DOI 10.4467/20834624SL.22.018.16688

Ottoman-Turkish Loanwords in Egyptian and Syro-Lebanese-Palestinian Arabic – Part 4

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 4, s. 333–381
Data publikacji online: 29 listopada 2022
DOI 10.4467/20834624SL.22.016.16686