Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Anna Tereszkiewicz

SLing (Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis) jest czasopismem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na naszych łamach publikujemy oryginalne artykuły naukowe z zakresu językoznawstwa. 

Czasopismo jest finansowane przez Wydział Filologiczny ze środków Strategicznego Programu Inicjatywa Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ISSN 1897-1059
e-ISSN 2083-4624
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.    

Wersja papierowa czasopisma

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 3

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Anna Tereszkiewicz
Opublikowano online: 23 sierpnia 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

On the notion of the subordinate clause in German linguistics

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 3, s. 199–215
Data publikacji online: 23 sierpnia 2022
DOI 10.4467/20834624SL.22.010.16120

Ottoman-Turkish loanwords in Egyptian and Syro-Lebanese-Palestinian Arabic – Part 3

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 3, s. 239–277
Data publikacji online: 23 sierpnia 2022
DOI 10.4467/20834624SL.22.012.16122

The difference between the optative and the “modal” indicative in Homeric Greek: four case studies. Part 1: The optative

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 3, s. 157–197
Data publikacji online: 23 sierpnia 2022
DOI 10.4467/20834624SL.22.009.16119

Typology of fractional numerals in Turkic languages

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 3, s. 217–238
Data publikacji online: 23 sierpnia 2022
DOI 10.4467/20834624SL.22.011.16121