Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Kamil Łuczaj

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny to kwartalnik wydawany do roku 2017 przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, a od roku 2018 przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polską Akademię Umiejętności. Pod tym tytułem pismo kontynuuje tradycje Przeglądu Polonijnego, który ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii PAN.

Od samego początku Przegląd Polonijny (najpierw półrocznik, a od 1978 roku kwartalnik) był pismem interdyscyplinarnym, w którym dzieje i przemiany funkcjonowania skupisk polonijnych analizowano w kontekście szeroko rozumianych procesów migracji i stosunków etnicznych. Rozszerzony tytuł informuje o faktycznym zakresie tematycznym zamieszczanych publikacji.

ISSN 2081-4488
e-ISSN 2544-4972
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Polska Akademia Umiejętności

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (184)

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Kamil Łuczaj
Opublikowano online: wrzesień 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wokół badania organizacji imigranckich – stare dylematy, nowe wyzwania

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (184), s. 7–24
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.009.15835

Polish Immigrant Organisations in Italy within the Context of Invisibility

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (184), s. 25–46
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.010.15836

Polish Immigrant Organisations in the UK after 2004: Between Lack of Unity and Increased Recognition

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (184), s. 47–67
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.011.15837

The Internal Functioning of Immigrant Organisations. The Case of Polish Voluntary Associations in France

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (184), s. 69–89
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.012.15838

Challenges, Opportunities and Prospects for Immigrant Organizations in Supporting Integration of Minorities; the Case of Polish Organizations in Ireland

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (184), s. 91–113
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.013.15839

Polskie wyspy w morzu różnorodności. Przypadek dwóch organizacji imigranckich w Holandii

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (184), s. 115–136
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.014.15840

Między kryzysem i transformacją: Polskie organizacje imigranckie w Hiszpanii

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (184), s. 137–160
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.015.15841

Konfliktowy wymiar zorganizowania imigrantów – przypadek polskich organizacji imigranckich w Szwecji

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (184), s. 161–183
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.016.15842

Patterns of Cooperation and Non-Cooperation – the Case of Polish Immigrant Organisations in Germany

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (184), s. 185–206
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.017.15843

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.