Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Kamil Łuczaj

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny to kwartalnik wydawany do roku 2017 przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, a od roku 2018 przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polską Akademię Umiejętności. Pod tym tytułem pismo kontynuuje tradycje Przeglądu Polonijnego, który ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii PAN.

Od samego początku Przegląd Polonijny (najpierw półrocznik, a od 1978 roku kwartalnik) był pismem interdyscyplinarnym, w którym dzieje i przemiany funkcjonowania skupisk polonijnych analizowano w kontekście szeroko rozumianych procesów migracji i stosunków etnicznych. Rozszerzony tytuł informuje o faktycznym zakresie tematycznym zamieszczanych publikacji.

ISSN 2081-4488
e-ISSN 2544-4972
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Polska Akademia Umiejętności

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (181)

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Kamil Łuczaj
Opublikowano online: listopad 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Migrants as Urban Actors. Interrelations of Urban and Migration Processes: Introduction

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (181), s. 8-15
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.029.14449

Migrants in American Cities

Urban Renewal in American Cities and Responses of the White Working-Class Ethnic Groups: A Preliminary Exploration

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (181), s. 19-38
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.030.14450

Poles in Seattle 1890–2020: Continuity and Change

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (181), s. 39–56
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.031.14451

Los Angeles: The Capital of the Armenian Immigrant Community in the Twenty-First Century

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (181), s. 57–78
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.032.14452

Selected Geographical and Tourist Aspects in the Assessment of the Quality and Standard of Living of Polonia in the Greater Toronto Area

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (181), s. 79–100
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.033.14453

New York, the Mecca of the Art World. Initial Study on Polish Migrant Artists who Left for the United States, 1986–1995

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (181), s. 101–118
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.034.14454

Polish Buenos Aires – Polish Traces in the Urban Space of the Past and Present

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (181), s. 119–138
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.035.14455

Migrants in European Cities

Polish Immigrants in the Social and Cultural Landscape of Reykjavik

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (181), s. 141–166
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.036.14456

Life in London on the Eve of Brexit – Polish Migrants’ Reports

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (181), s. 167–187
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.037.14457

Organized Immigrant Resources and Aspirations at the City Level of the Host Country – the Case of Casa do Brasil de Lisboa

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (181), s. 189–210
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.038.14458

Time and Friendship in the Corona Pandemic: Relationship-Making Between Middle-Class Migrant Women in Norway

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (181), s. 211–236
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.040.14460

Differentiation of Preferences Regarding the Places of Studying, Their Changes and Relationships with Mobility Decisions of the European Youth

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (181), s. 237–251
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.039.14459

Reinventing the Refugee Camp as the City: Theoretical Considerations about Unaccompanied Minors

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (181), s. 253–265
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.044.14464

Migrants in Cities in the Process of Migration Transition

Integration of Migrants in a Major Polish City. Kraków’s Public Cultural Institutions and the “New Ukrainians”

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (181), s. 269–292
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.041.14461

Waiting for Immigration to Come. The Case of Lodz

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (181), s. 293–317
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.042.14462

Concultural Practices of Young Ukrainians as a Challenge for the Intercultural Openness of Warsaw

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 3 (181), s. 319–344
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.043.14463

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.