Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Redaktor naczelny: Jan Brzozowski
Sekretarz redakcji: Kamil Łuczaj

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny to kwartalnik wydawany do roku 2017 przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, a od roku 2018 przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polską Akademię Umiejętności. Pod tym tytułem pismo kontynuuje tradycje Przeglądu Polonijnego, który ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii PAN.

Od samego początku Przegląd Polonijny (najpierw półrocznik, a od 1978 roku kwartalnik) był pismem interdyscyplinarnym, w którym dzieje i przemiany funkcjonowania skupisk polonijnych analizowano w kontekście szeroko rozumianych procesów migracji i stosunków etnicznych. Rozszerzony tytuł informuje o faktycznym zakresie tematycznym zamieszczanych publikacji.

Redakcja dąży do realiazji i podnoszenia standardów naukowych, redakcyjnych oraz etycznych , w tym wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE) Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors oraz Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing.

ISSN 2081-4488
e-ISSN 2544-4972
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Polska Akademia Umiejętności

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2023 (XLIX), Nr 2 (188)

Redaktor naczelny: Jan Brzozowski
Sekretarz redakcji: Kamil Łuczaj
Opublikowano online: październik 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Diaspory jako aktorzy i adresaci działań w obszarach polityki, nauki i kultury

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2023 (XLIX), Nr 2 (188), s. 7-10
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/25444972SMPP.23.014.18628

Wsparcie państwa polskiego dla jednostek polonoznawczych – narzędzie dyplomacji publicznej czy polityki polonijnej?

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2023 (XLIX), Nr 2 (188), s. 13-40
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/25444972SMPP.23.015.18629

Miejsce i rola diaspory w promocji polskiej kultury w świetle polityk publicznych

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2023 (XLIX), Nr 2 (188), s. 41-70
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/25444972SMPP.23.016.18630

The Priorities and Challenges of Diaspora Education Policies in Poland and Lithuania

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2023 (XLIX), Nr 2 (188), s. 71-92
Data publikacji online: październik 2023
DOI DOI: 10.4467/25444972SMPP.23.017.18631

Activities of the Emigration Museum in Gdynia with Regard to Developing Symbolic and Identity Ties with the Polish Diaspora

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2023 (XLIX), Nr 2 (188), s. 93-116
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/25444972SMPP.23.018.18632

Polski Instytut Naukowy w Ameryce a organizacje diaspory ukraińskiej – współpraca naukowa i kulturalna

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2023 (XLIX), Nr 2 (188), s. 117- 1358
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/25444972SMPP.23.019.18633

Granica jako zasób, granica jako wehikuł czasu. Społeczne reprezentacje diaspor na pograniczu rosyjsko-chińskim

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2023 (XLIX), Nr 2 (188), s. 139-158
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/25444972SMPP.23.020.18634