Polish Americans’ reception of the „Solidarity” immigration cohort

Joanna Wojdon

Abstrakt
The article discusses mutual relations between the Polish American ethnic group and new immigrants from Poland who were arriving to the United States in the 1980s. The author claims that despite high expectations of both sides the relations were far from harmonious and mutually rewarding, provides examples and formulates reasons thereof. The emphasis is put on the diff erences between the two groups. The experiences of post-World War II Polish exiles in their contacts with the established Polish diaspora serve as a point of reference.
Słowa kluczowe: Polish diaspora, Solidarity trade union, immigration, 1980–1990, Poles in USA, Poland under communism.
References

Primary sources:

Connecticut Polish American Archives, New Britain, Connecticut (CPAA)

Błaszczynski, Andre collection

Bogucki family collection

Dubicka-Morawska, Irene collection

Majewski, Karen collection

Ślusarek, Ewa collection

Solidarity International of Connecticut collection

Interviews with Chris Long and Lucyna Migała, Chicago, July 2014.

Immigration History Research Center, Minneapolis, Minnesota

Mazewski, Aloysius papers

Polish American Congress

Instytut Pamięci Narodowej (Institute of National Remembrance), Warsaw, Poland

Wierzewski, Wojciech file (BU 02778/698/D)

Memo to America–the DP Story: The Final Report of the United States Displaced Persons Commission(1952), Washington: Government Printing Office.

University of Illinois, Chicago, Illinois

Łukomski, Kazimierz Papers

University of Wisconsin-Milwaukee Archives, Milwaukee, Wisconsin

Polish American Congress. Wisconsin Division: Records, 1948–2003

Secondary sources:

Blejwas S. (1981), Old and New Polonias: Tensions within an Ethnic Community, „Polish American Studies”, no. 2, pp. 55–83.

Blejwas S. (2005), The Polish Singers Alliance of America, 1888–1998: Choral Patriotism, Rochester: University of Rochester Press.

Cisek J. (2003), Polski Komitet Imigracyjny. Polish American Immigration and Relief Committee (PKI-P AIRC) w Nowym Jorku, New York: PAIRC.

Cisek J. (2006). Polish Refugees and the Polish American Immigration and Relief Committee, Jefferson, NC: McFarland.

Erdmans M. (2007), Opposite Poles: Immigrants and Ethnics in Polish Chicago, 1976–1990, University Park: Penn State Press.

Goddeeris I. (2016), Spór o emigrację Polską w XIX w. – odpowiedź autora, „Kwartalnik Historyczny”, Vol. 123, no. 2, pp. 321–326.

Hirschman Ch. (2004), The Role of Religion in the Origins and Adaptation of Immigrant Groups in the United States, „International Migration Review”, Vol. 38, No. 3, pp. 1206–1233.

Jaroszyńska-Kirchmann A. (2004), The Exile Mission: The Polish Political Diaspora and Polish Americans, 1939–1956, Athens (Ohio): Ohio University Press.

Kardela P. (2000), Stanisław Gierat 1903–1977: Działalność społeczno-polityczna. Szczecin: Albatros.

Kardela P. (2015), Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych w latach 1953–1990, Olsztyn-Białystok: IPN.

Karkowski C. (2016), Na emigracji, Nowy Jork: CreateSpace [printout on request].

Krajewski A. (1989), Region USA: Działacze Solidarności o kraju, o emigracji, o sobie, London: Aneks.

Memo to America – the DP Story: The Final Report of the United States Displaced Persons Commission (1952), Washington: Government Printing Offi ce.

Piątkowska-Stepaniak W. ed. (2003), Autoportret zbiorowy: Wspomnienia dziennikarzy polskich na emigracji z lat 1945–2002, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Reszta P., M. Majewski (2014), Zawód szpieg. Rozmowy z Aleksandrem Makowskim, Warszawa: Czarna Owca (Kindle edition).

Sosnowska A. (2015), Polski Greenpoint a Nowy Jork. Gentryfi kacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy, Warszawa: Scholar.

Stola D. (2010), Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989, Warszawa: IPN.

Wojdon J. (2014), Myths Pertaining to Polish Americans in the Press of the People’s Poland, „Ad Americam”, vol. 15, pp. 81–89.

Wojdon J. (2015), White and Red Umbrella: The Polish American Congress in the Cold War Era, 1944–1988, Reno: Helena History Press.

Wojdon J. (2017), Building the Community of the Post-World War II Polish Political Exiles in Chicago – Mutual Aid Association of the New Polish Immigration, in: A. Małek, D. Praszałowicz (eds), The United States Immigration Policy and Immigrants’ Responses: Past and Present, Franfurt am Main: Peter Lang, pp. 169–185.

Wojdon J. (2017), Trzy polonijne kobiety sukcesu z Chicago, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, vol. 43, no. 1, pp. 95–110.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.