Trudne jest trudne. Recenzja książki: Ks. prof. Waldemar Cisło, Imigranci u bram. Kryzys uchodźczy i męczeństwo chrześcijan XXI w., rozmawiał Paweł Stachnik, Biały Kruk, Kraków 2017, s. 230.

Marcin Kula

Abstrakt

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.