Artykuły

Ilość
Sortuj według

Stan badań nad migracjami w Polsce na przełomie wieków. Próba diagnozy

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), s. 7–42
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.013.10839

A “Good Enough” Choice: Bounded Rationality in Migration Destination Choice

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), s. 43–62
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.014.10840

Mobility as a Strategy to Cope with Change: A Case Study of the Village of Wronka

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), s. 63–85
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.015.10841

Albanian Migration as a Post-Totalitarian Legacy

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), s. 87–100
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.016.10842

Rola unijnych agencji migracyjnych w kreowaniu standardów zarządzania bezpieczeństwem migracyjnym w dobie europejskiego kryzysu migracyjnego

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), s. 101–129
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.017.10843

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.