Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wspólnota losu czy wspólnota tożsamości? Uchodźcy kontra repatrianci

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), s. 237–253
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.022.10848

Stan badań nad migracjami w Polsce na przełomie wieków. Próba diagnozy

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), s. 7–42
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.013.10839

Rola unijnych agencji migracyjnych w kreowaniu standardów zarządzania bezpieczeństwem migracyjnym w dobie europejskiego kryzysu migracyjnego

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), s. 101–129
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.017.10843

Ritual Slaughter and Feelings of Threat Amongst Polish Young Adults. A Study on University Students’ Attitudes in the City of Bialystok

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), s. 207–235
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.021.10847

Obecność emigrantów polskich w krajach i kulturach arabskich

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), s. 185–205
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.020.10846

Mobility as a Strategy to Cope with Change: A Case Study of the Village of Wronka

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), s. 63–85
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.015.10841

Losy reemigrantów z Francji w okresie PRL i III RP

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), s. 275–291
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.024.10850

Imigranci na regionalnym rynku pracy: doświadczenia cudzoziemców i skala zjawiska w województwie zachodniopomorskim

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), s. 161–184
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.019.10845

Albanian Migration as a Post-Totalitarian Legacy

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), s. 87–100
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.016.10842

A “Good Enough” Choice: Bounded Rationality in Migration Destination Choice

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), s. 43–62
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.014.10840

New Sanctuary Movement – historia i współczesność

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), s. 131–159
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.018.10844

Ceremonie żałobne nie robią się tylko dla zmarłego, bo ten już czuć zaprzestał… – o roli tradycji pogrzebowych i upamiętnianiu zmarłych na emigracji w praktyce dydaktyczno-wychowawczej Szkoły Polskiej na Batignolles

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), s. 255–273
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.023.10849

Refleksje i wspomnienia

Z Krakowa do Ottawy. Maria Flora Zielińska – kawałek Polski w Kanadzie

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), s. 295–303
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.025.10851

Tęsknota – blask mego życia. I to, co straszy mnie…

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), s. 319–331
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.026.10852

Namysł nad kulturą w kontekście transnarodowości

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), s. 305–318
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.027.10853

Recenzje

Trudne jest trudne. Recenzja książki: Ks. prof. Waldemar Cisło, Imigranci u bram. Kryzys uchodźczy i męczeństwo chrześcijan XXI w., rozmawiał Paweł Stachnik, Biały Kruk, Kraków 2017, s. 230.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), s. 341–348
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.029.10855

Nowi chrześcijanie zagospodarowują Nowy Świat. Recenzja książki: Henryk Szlajfer, Współtwórcy atlantyckiego świata. Nowi chrześcijanie i Żydzi w gospodarce kolonialnej Ameryki Łacińskiej XVI–XVII wieku. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018, s. 427.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 2 (172), s. 335–339
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.028.10854

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.