Artykuły

Ilość
Sortuj według

Mobilność międzynarodowa Polek na przestrzeni wieków. W odkrywaniu sprawstwa

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174), s. 7–26
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.037.11351

Próba przeglądu problemów, źródeł i opracowań na temat losów Polek na emigracji przed II wojną światową

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174), s. 27–56
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.038.11352

Między Starym a Nowym Światem – podobieństwa, różnice, szanse i ograniczenia

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174), s. 57–76
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.039.11353

Kobiety w migracjach międzynarodowych z Podhala. Przypadek Ludźmierza

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174), s. 77–99
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.040.11354

„To są takie siłaczki”. Aktywizm obywatelski migrantek na przykładzie polskich szkół uzupełniających"

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174), s. 101–117
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.041.11355

Role polskich kobiet w kształtowaniu i wspieraniu tożsamości dzieci pochodzenia polskiego w społecznych szkołach polonijnych we Francji

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174), s. 119–138
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.042.11356

Mobilne pokolenie wyboru? Migracje międzynarodowe a płeć i role rodzinne wśród Milenialsek.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174), s. 139–164
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.043.11357

Autonomia kobiet w kontekście migracyjnym. Rozważania na przykładzie polskich migrantek  w Norwegii.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174), s. 165–191
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.044.11358

A dream job or just any old job? The career paths of Polish migrant women working in Norwegian kindergartens

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174), s. 193–207
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.045.11359

Siła w słabości, czyli o (nie)skuteczności ochrony praw Polek-migrantek w małżeństwach mieszanych

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174), s. 209–234
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.046.11360