Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny,2020 (XLVI), Nr 2 (176)

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Agnieszka Trąbka
Rok wydania: 2020
Zdjecie wykorzystane na okładce: Unsplash/Max Böhme
Słowa kluczowe: migracje wielokrotne, migracje Polaków, Unia Europejska / Multiple migration, Polish migration, European Union, migracje mniejszości, Ukraińcy, Kanada, polscy migranci / minority migrations, Ukrainians, Canada, Polish migrants , Refugee Crisis, Refugee-Related Threat Perception, Prejudicial Attitudes, Terrorist attacks, Terrorist Arrests, ICT, Refugees, Asylum policy, Securitization, instytucja totalna, detencja cudzoziemców, strategie badawcze, interdyscyplinarność / total institutions, detention of foreigners, research strategies, interdisciplinarity, International students, immigrants, health care barriers, health seeking behaviours, Polacy w Norwegii, zdrowie migrantów, relacje z pacjentem, system opieki zdrowotnej w Norwegii / Poles in Norway, migrants’ health, patient relations, health care system in Norway, imigranci, Ukraina, polski rynek pracy, kapitał społeczny, media społecznościowe, e-learning / immigrants, Ukraine, Polish labour market, social capital, social media, e-learning, imigrantki, dyskurs prasowy, KAD / female immigrants, press discourse, CDA, intercultural learning, liminal space, phenomenography, variation theory, sustainability, I wojna światowa, diaspora polska w Kanadzie, Niagara-on-the-Lake camp, Armia Hallera, pułkownik Arthur D’Orr LePan / World War I, Polish Diaspora in Canada, Haller’s Army, Colonel Arthur D’Orr LePan, the Black Church, African American churches, ethnic churches, Civil Rights Movement, Civil Disobedience, social protests, non-confrontational attitude, Black Liberation Theology, turo-aryjskość, postać „pomiędzy”, renegat, poturczeniec, „słabe więzi”, podwójna izolacja, tożsamość wielowarstwowa. / turo-arianism, go between, „renegade”, turning Turk, Weak Ties, double isolation, lid model of identity, Emilia Fiszer, Biblioteka Polska w Paryżu, Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu, filozofia polska, księgarstwo, emigracja, Francja / Emilia Fiszer, Polish Library in Paris, Adam Mickiewicz Museum in Paris, Polish philosophy, bookselling, emigration, France, mniejszość Polska, współczesna Ukraina, polityka, działalność / Polish minority, contemporary Ukraine, politics, activity

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Migracje wielokrotne w Europie: polscy migranci w Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii i Niemczech

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (176), s. 7-29
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.009.12325

Trzy autobusy. O niewidzialnej w studiach migracyjnych ucieczce Ukraińców z Polski w latach 80. XX w. i dlaczego nie są „polskimi migrantami”

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (176), s. 31-52
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.010.12326

Beliefs on Refugees as a Terrorist Threat. The Social Determinants of Refugee-related Stereotypes

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (176), s. 53-70
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.011.12327

The Role of Information and Communication Technology in the EU Response to the 2015 Refugee Crisis

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (176), s. 71-89
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.012.12328

Detencja cudzoziemców jako temat badawczy i wyzwanie metodologiczne

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (176), s. 91-106
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.013.12329

Access to Health Care for English Division Students of the Medical University of Warsaw

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (176), s. 107-125
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.016.12332

Polscy migranci i norweska służba zdrowia: badanie pilotażowe

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (176), s. 127-151
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.017.12333

Nowe media a rekonstrukcja kapitału społecznego migrantów ukraińskich na polskim rynku pracy

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (176), s. 153-175
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.014.12330

Obraz imigrantek z Ukrainy w polskim dyskursie prasowym

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (176), s. 177-200
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.015.12331

The Liminal Space for Intercultural Learning: an Empirical Study among Undergraduate International Business Students

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (176), s. 201-226
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.018.12334

Sprawy polskie w Kanadzie w czasie I wojny światowej

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (176), s. 227-245
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.019.12335

Black Churches and Their Attitudes to the Social Protest in the Civil Rights Era: Obedience, Civil Disobedience and Black Liberation Theology

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (176), s. 247-279
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.026.12368

Konstanty Borzęcki – przypadkowy bohater w mikrohistorycznym studium dwukulturowości

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (176), s. 281-306
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.020.12336

Informacje i wspomnienia

Emilia Fiszer (1885–1949) – polska filozofka i kustoszka nad Sekwaną

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (176), s. 309-324
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.021.12337

Rzecz o działalności politycznej mniejszości polskiej na Ukrainie (1988–2018). Wybrane aspekty

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (176), s. 325-350
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.022.12338

Recenzje

Między Monachium a Londynem. Recenzja korespondencji Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Adamem Ciołkoszem i Aleksandrem Bregmanem

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (176), s. 353-361
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.024.12340

Wiele życiorysów dziennikarza

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (176), s. 363-368
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.025.12341

Polskie Chicago oczyma polonijnych historyków

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 2 (176), s. 369-374
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.023.12339