Między Monachium a Londynem. Recenzja korespondencji Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Adamem Ciołkoszem i Aleksandrem Bregmanem

Stanisław Stępka

Abstrakt

Jan Nowak-Jeziorański, Adam Ciołkosz, Aleksander Bregman, Korespondencja z lat 1952–1975, Wstęp Rafał Habielski, opracowanie Kamila Kamińska-Chełminiak, Piotr Swacha, t. II, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2018, ss. 659.

References

Habielski R. (2019), Audycje historyczne i kulturalne Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w la­tach 1952–1975, t. IV, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.

Habielski R. (2018), Radio i listy. Jan Nowak-Jeziorański, Adam Ciołkosz, Aleksander Bregman, w: J. Nowak-Jeziorański, A. Ciołkosz, A. Bregman (2018), Korespondencja z lat 1952–1975, Wstęp R. Habielski, oprac. K. Kamińska-Chełminiak, P. Swacha, t. II, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.

Habielski R., Machcewicz P. (2018), Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w latach 1950–1975, t. I, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.

List J. Nowaka do A. Ciołkosza z 11 XI 1957 r., w: J. Nowak-Jeziorański, A. Ciołkosz, A. Bregman, Korespondencja z lat 1952–1975, Wstęp R. Habielski, oprac. K. Kamińska-Chełminiak, P. Swa­cha, t. II, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.

List J. Nowaka do A. Ciołkosza z 3 V 1965 r., w: J. Nowak-Jeziorański, A. Ciołkosz, A. Bregman, Korespondencja z lat 1952–1975, Wstęp R. Habielski, oprac. K. Kamińska-Chełminiak, P. Swa­cha, t. II, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.

List J. Nowaka do A. Ciołkosza z 10 III 1965 r., w: J. Nowak-Jeziorański, A. Ciołkosz, A. Bregman, Korespondencja z lat 1952–1975, Wstęp R. Habielski, oprac. K. Kamińska-Chełminiak, P. Swa­cha, t. II, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.

Łukomski G. (2013), Aleksander Bregman (1906–1967). Życie niedokończone, Poznań – Warsza­wa – Londyn, Oficyna Wydawnicza „Adiutor”.

Nowak J. (Zdzisław Jeziorański) (1992), Polska z oddali. Wspomnienia. T. II 1956–1976, Kraków, Wydawnictwo ZNAK.

Nowak-Jeziorański J., Ciołkosz A., Bregman A. (2018), Korespondencja z lat 1952–1975, Wstęp R. Habielski, oprac. K. Kamińska-Chełminiak, P. Swacha, t. II, Wrocław: Wydawnictwo Osso­lineum.

Nowak-Jeziorański J., Raczyński E. (2019), Korespondencja z lat 1952–1975, Wstęp R. Habielski, oprac. K. Kania, A. Nowak, t. III, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.