Wiele życiorysów dziennikarza

Wiesława Piątkowska-Stepaniak

Abstrakt

Recenzja książki: Marek Walicki, Z Polski Ludowej do Wolnej Europy, Wydawnictwo Bellona, War­szawa 2018, ss. 327

References

Nowakowski T. (2001), Niagara nazwisk. Zamiast kieszonkowej encyklopedii, w: B. Wierzbiański B., W. Piątkowska-Stepaniak W. (red.), Dziennikarze polscy na emigracji. Wspomnienia z lat 1937–1989, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Święcicki M. (1995), 40 lat w Waszyngtonie. Książka nie dokończona, Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Walicki M. (2018), Z Polski Ludowej do Wolnej Europy, Warszawa: Wydawnictwo Bellona.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.