Polskie Chicago oczyma polonijnych historyków

Joanna Wojdon

Abstrakt

Recenzja książek: Dominic Pacyga, American Warsaw: The Rise, Fall, and Rebirth of Polish Chicago, Chicago: Uniersity of Chicago Press, 2019, ss. 321; John Radziłowski i Ann Hetzel Gunkel, Poles in Illinois, Carbondale: Southern Illinois University Press, 2020, ss. 244.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.