Artykuły

Ilość
Sortuj według

Migration and Art. Introductory Remarks

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 3 (177), s. 7–10
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.027.12591

Immigrant Life in an Artistic District. Polish and Ukrainian Immigrant Community and the New York Bohemia of East Village

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 3 (177), s. 11–31
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.028.12592

Coercion, Compulsion, Forced Emigrations. Experiences of Polish Artists during the Martial Law in Poland

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 3 (177), s. 33–50
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.029.12593

The Great Theater of the World by Elżbieta Wittlin Lipton

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 3 (177), s. 51–60
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.030.12594

Transnational Dimensions of Iranian Cinema: “accented films” by Mohsen Makhmalbaf

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 3 (177), s. 61–84
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.031.12595

Migrant Female Musicians and their Fight for Social Rights

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 3 (177), s. 85–99
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.032.12596 Migration Studies – Review of Polish Diaspora nr 3 (177)/2020, http://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/ DOI: 10.4467/25444972SMPP.20.032.12596

Dance and Music in the Bangladeshi Diaspora in Italy. The Identity Links forged by Musical Education

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 3 (177), s. 101–112
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.033.12597

Migrant Musicians. Transnationality and Hybrid Identities Expressed through Music

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 3 (177), s. 113–125
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.034.12598

The Syrian Post-Revolutionary Art: The Lingua Franca of the EU

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 3 (177), s. 127–136
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.035.12599

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.