The Great Theater of the World by Elżbieta Wittlin Lipton

Justyna Budzik

Abstrakt
The paper takes as its focus the theatrical oeuvre of Elżbieta Wittlin Lipton – a Polish émigré artist and the daughter of an eminent Polish émigré writer Józef Wittlin. It presents a concise introduction to the artistic work of Wittlin Lipton – her costume and set designs – which she has been creating on the European (Spain) and North American continents (United States) since late seventies of the previous century onwards. Biographical facts have been outlined here along with the most charactristic features of her artistic style, with a special emphasis laid on the Spanish genius loci which should be regarded as the most outstanding trait of her total work.
The paper constitutes a part of a book devoted to the life and artistic achievements of Elżbieta Wittlin Lipton which the author of this manuscript has been currently writing.
Słowa kluczowe: theatrical costume and set design, Spanish genius loci, émigré artist
References
Bobrowska-Jakubowska E. (2004), Artyści polscy we Francji w latach 1890–1919. Wspólnoty i indywidualności, Warszawa: Wydawnictwo DIG.
 
Bojko S. (2007), Z polskim rodowodem. Artyści polscy i amerykańscy polskiego pochodzenia w sztuce Stanów Zjednoczonych w latach 1900–1980, Toruń: Oficyna Wydawnicza Kucharski.
 
Fazan K., Marszałek A., Rożek-Sieraczyńska J. (eds.) (2016), Odsłony współczesnej scenografii. Problemy-sylwetki-rozmowy, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Fride R., Carrassat P., Marcadé I. (1999), Style i kierunki w malarstwie, Warszawa: Wydawnictwo Arkady.
 
Ortiz A.D., Pérez Sánchez A.E., Gállego J. (1989), Velázquez, New York: The Metropolitan Museum of Art.
 
Sienkiewicz J.W. (1995), Marian Bohusz-Szyszko: Życie i twórczość 1901–1995, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
Sienkiewicz J.W. (2007), Halima Nałęcz, Toruń: Oficyna Wydawnicza Kucharski.
 
Sienkiewicz J.W. (2005), Wojciech Falkowski. Malarstwo. Painting, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curii Skłodowskiej.
 
Sienkiewicz J.W. (2012), Sztuka w poczekalni. Studia z dziejów plastyki polskiej na emigracji 1939–1989, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.
 
Sienkiewicz J.W. (2017), Artyści Andersa. Uratowani z “nieludzkiej ziemi”, Warszawa: Non omnis.
 
Szrodt K. (2016), Portret trzech pokoleń polskich artystów plastyków na emigracji w Kanadzie w latach 1939–1989. A PhD dissertation defended at the University of Warsaw in 2016.
 
Wittlin J. (1929), Hymny, Warszawa: Wydawnictwo Jakuba Mortkiewicza.
 
Wittlin J. (1975), Mój Lwów, Londyn: Polska Fundacja Kulturalna.
 
Wittlin J. (2000), Orfeusz w piekle XX wieku, Kraków: Wydawnicwto Literackie.
 
Wittlin J. (2014), Sól ziemi, Kraków: Wydawnictwo Wysoki Zamek.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.