Coercion, Compulsion, Forced Emigrations. Experiences of Polish Artists during the Martial Law in Poland

Tomasz Ferenc

Abstrakt

A sociological look at artists’ biographies makes one reflect on their increased mobility. Purposes and reasons of the artists’ migratory journeys are various, they have a different character and their effects also vary. The article based on the narratives of the Polish artists shows three variants of making decisions to emigrate from Poland following the imposition of the martial law in December of 1981. The purpose of the article is also an attempt to modify the dominant definitions of forced emigration by extending it to the aspect of internal coercion generating a strong push impulse. This internal factor seems to be very important in the cases analysed in the article. The biographical interview method allows to indicate that, apart from external coercion, various entanglements of circumstances and trajectories are revealed, which in some cases lead to the decision to leave the home country.

Słowa kluczowe: émigré artists, martial law, trajectory, forced migration, compulsion
References
Ash T.G. (1999), The Polish Revolution. Solidarity, New Haven and London: Yale University Press.
 
Bobrowska-Jakubowska E. (2004), Artyści polscy we Francji w latach 1890–1918. Wspólnoty i indywidualności, Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 
Castles S., Miller J.M. (2011), Migracje we współczesnym świecie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
Czyżewski M. (1996), Generalne kierunki opracowania, wymiary analityczne, in: Czyżewski M.,Piotrowski A., Rokuszewska-Pawełek A. (eds.), Biografia a tożsamość narodowa, Łódź: Katedra Socjologii Kultury UŁ, pp. 45–51.
 
Dąbrowski M. (2001), Swój/Obcy/Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej, Warszawa: Świat Literacki.
 
Głowacki J. (2004), Z głowy, Warszawa: Świat Książki.
 
Golka M. (2008), Socjologia sztuki, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
Heinich N. (2007), Być artystą. Rzecz o przekształceniu statusu malarzy i rzeźbiarzy, Warszawa: VIZJA PRESS&IT Ltd.
 
Kaczmarczyk P. (2005), Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Krajewski M. (1989), Region USA. Działacze “Solidarności” o kraju, o emigracji, o sobie, Londyn: Wydawnictwo Aneks. Łukaszewicz S., Jaczyńska A., Pleskot P., (2017) Your Solidarity – Our Liberty. Reactions of emigre Poles and the world to the imposition of martial law in Poland on December 13th, 1981 (December 1981 – January 1982), Lublin-Warszawa.
 
Paczkowski A., Byrne M. (2007), The Polish Crisis: Internal and International Dimensions, in: Paczkowski A., Byrne M. (eds.), From Solidarity to Martial Law. The Polish Crisis of 1980–1981. A Documentary of History, Budapest, New York: Central University Press, pp. 1–43.
 
Rokuszewska-Pawełek A. (2002), Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków – analiza biograficzna, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 
Rosenthal G. (1990), Rekonstrukcja historii życia, in: Włodarek J., Ziółkowski M. (eds.), Metoda biograficzna w socjologii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 97–112.
 
Supruniuk A. (2006), Sztuka polska w Wielkiej Brytanii w latach 1940–2000, Źródła i stan badań, in: Supruniuk A. (ed.), Sztuka polska w Wielkiej Brytanii 1940–2000, seria Archiwum Emigracji, t. XXV, Toruń: Wydawnictwo UMK, pp. 5–22.
 
Schütz A. (2008), O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 
Schütze F. (2005), Cognitive Figures of Autobiographical Extempore Narration, in Miller R. (ed.) Biographical Research Methods, London: Sage Publications, pp. 289–338.
 
Schütze F. (1997), Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, “Studia Socjologiczne”, no. 1, pp. 11–57.
 
Stola D. (2010), Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 
Waniek K. (2015), “Ucieczka od” jako istotna przyczyna mobilności w Europie, “Folia Sociologica”, no. 53, pp. 31–50.
 
Zlat M. (2006), Od doradcy do “ujawnionego” konspiratora, in: Dudek A., Madej K. (eds.), Świadectwa stanu wojennego, Warszawa: Wydawnictwo IPN.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.