Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny,2020 (XLVI), Nr 4 (178)

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Agnieszka Trąbka
Rok wydania: 2020
Redaktorki numeru: Katarzyna Andrejuk i Aleksandra Winiarska

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Socjologia migracji przed pandemią i w czasach pandemii – „nowa generacja” teorii migracji i adaptacji w kontekście współczesnych wyzwań badawczych

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 4 (178), s. 7–16
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.036.12773

Sociology of Migration before and during the Pandemic – “New Generation” of Theories of Migration and Adaptation in the Light of Contemporary Research Challenges

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 4 (178), s. 17–26
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.047.12932

New receiving countries and the European ‘mobility laboratory’: integration and family reunification aspirations among Ukrainians in Płock

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 4 (178), s. 27–47
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.037.12774

Niejednoznaczny wpływ Brexitu na życie młodych Polaków w Wielkiej Brytanii

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 4 (178), s. 49–70
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.038.12775

Polscy migranci w Londynie w obliczu Brexitu – (re)adaptacja? Wyniki badań wstępnych 

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 4 (178), s. 71–95
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.039.12776

Religious behaviors as form of cultural identification. The case of Polish circular migrants in Iceland

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 4 (178), s. 97–114
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.040.12777

Polish return migrants. Analysis of selected decision-making processes

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 4 (178), s. 115–136
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.041.12778

Support Online: Case of Russian-speaking Women’s Online Network in Warsaw

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 4 (178), s. 137–162
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.042.12779

Czasowość i sprawczość w świetle koncepcji prekarności: Wnioski z badań nad migracjami pracowniczymi z Ukrainy do Polski 

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 4 (178), s. 163–186
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.043.12780

Postrzeganie Polaków oraz dobrostan imigrantek w opiniach kobiet z dawnych krajów radzieckich: wybrane aspekty

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 4 (178), s. 187–207
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.044.12781

Imigranci z UE/EFTA w Polsce. Instytucjonalizacja swobodnego przepływu pracowników – realizacja, problemy, bariery

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 4 (178), s. 209–238
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.045.12782

Prawica, lewica i postawy wobec imigrantów. Poglądy Polaków na imigrację i ich dynamika na tle trendów europejskich

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 4 (178), s. 239–264
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.046.12783

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.