Religious behaviors as form of cultural identification. The case of Polish circular migrants in Iceland

Małgorzata Dziekońska

Abstrakt

The problem under investigation in this text is the role of religious celebrations and practices in the mobile livelihoods of Polish circular migrants in Iceland. The phenomenon is discussed on the basis of qualitative research conducted among the migrants. The study participants are 18 men who work in a 2/2 rotation system for an Icelandic company. The basic findings of the case study analysis show that religious holidays and celebrations are important points of reference in circular migrants’ work calendar as they help to arrange their schedule to meet work and family responsibilities. They go through Sunday rituals like they do at home. Living their lives according to the Polish Catholic calendar migrants celebrate their national identities and better understand their relation to the host society even if their migration is not a permanent one. The implications of the study are also that religious celebrations have great social and cultural significance for circular migrants.

Słowa kluczowe: circular migration, labour migration, rotation system, religious celebrations, cultural identification
References
Alba R., Raboteau, A.J., DeWind, J. (Eds.) (2008), Immigration and Religion in America: Comparative and Historical Perspectives, New York: NYU Press.
 
Boguszewski, R. (2018), Religijność Polaków i ocena sytuacji Koś cioła katolickiego, Research report, Warszawa: CBOS
 
Budyta-Budzyńska, M. (2017), Emigracja powrotna – zyski i straty, kapitały i przekazy migracyjne. Na przykładzie reemigracji z Islandii do Starych Juch. CMR Working Papers 101/159, Warszawa: OBM.
 
Budyta-Budzyńska, M. (2016), Polacy na Islandii, Rekonstrukcja przestrzeni obecności, Warszawa:Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
Connor, P., Koenig, M. (2013), Bridges and Barriers: Religion and Immigrant Occupational Attainment across Integration Contexts, „International Migration Review”, Vol. 47, Issue 1, p. 3–38. doi:10.1111/imre.12012
 
Connor, P. (2008), Increase or Decrease? The Impact of the International Migratory Event on Immigrant Religious Participation. „Journal for the Scientific Study of Religion”, Vol. 47, Issue 2, p. 243–257. doi:10.1111/j.1468-5906.2008.00405.x
 
Danilewicz, W. (2010), Rodzina ponad granicami: Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok: Trans Humana.
 
Duany, J. (2002), Mobile Livelihoods: The Sociocultural Practices of Circular Migrants between Puerto Rico and the United States, „International Migration Review”, Vol. 36, Issue.2, p. 355–388.
 
Dustmann, C., Gögörlach. J. S. (2016), The economics of temporary migrations, „Journal of Economic Literature”, Vol. 54, Issue 1, p. 98–136, DOI:10.1257/jel.54.1.98.
 
Demerath III, N.J. (2000), The rise of »cultural religion« in European Christianity: Learning from Poland, Northern Ireland, and Sweden, „Social Compass”, Vol. 47, Issue 1, p. 127–139.
 
Erdmans, M.P. (1998), Opposite Poles: Immigrants and Ethnics in Polish Chicago 1976–1990, University Park, PN: The Pennsylvania State University Press.
 
European Migration Network (EMN), 2011. Temporary and circular migration: empirical evidence, current policy practice and future options in EU Member States, DOI:10.2837/67921.
 
Foner, N., Alba, R. (2008), Immigrant Religion in the U.S. and Western Europe: Bridge or Barrier to Inclusion?, „International Migration Review”, Vol. 42, Issue 2, p. 360–392. doi:10.1111/j.1747-7379.2008.00128.x
 
Glickman, A. S., Brown, Z. H. (1974), Changing Schedules of Work: Patterns and Implication, Upjohn Institute For Employment Research, Kalamazoo, MI.
 
Grzymała-Moszczyńska, H.(2004), Religia a kultura: Wybrane zagadnienia z kulturowej psychologii religii, Kraków:WUJ.
 
GUS (Główny Urząd Statystyczny, Central Statistical Office), (2018), Życie religijne w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej 2018, Warszawa.
 
Hirschman, C. (2004), The Role of Religion in the Origins and Adaptation of Immigrant Groups in the United States1. „International Migration Review”, Vol. 38, Issue 3, p. 1206–1233. doi:10.1111/j.1747-7379.2004.tb00233.x
 
Massey, D.S., Higgins, M.E. (2011), The Effect of Immigration on Religious Belief and Practice: A Theologizing or Alienating Experience?, „Social Science Research”, Vol. 40, p. 1371–1389. doi:10.1016/j.ssresearch.2010.04.012
 
Kivisto, P. (2014), Religion and Immigration: Migrant Faiths in North America and Western Europe, Malden, MA: Polity Press
 
Kindler, M. (2011), A ‘Risky’ Business? Ukrainian Migrant Women in Warsaw’s Domestic Work Sector,Amsterdam: University Press, DOI: 10.26530/OAPEN_416051.
 
Levitt, P. (2003), “You Know, Abraham Was Really the First Immigrant”: Religion and Transnational Migration, „International Migration Review”, Vol. 37, Issue 3, p. 847–873. doi:10.1111/j.1747-7379.2003.tb00160
 
Lisak, M. (2015), Religijność instytucjonalna jako czynnik adaptacji polskich imigrantów w Irlandii, „Studia Migracyjne–Przegląd Polonijny”, Vol. 2, Issue 156, p.97–121.
 
Lisak, M. (2009), Religijność a tożsamość narodowa. Polscy katolicy na emigracji w Irlandii i Wielkiej Brytanii, „Teologia Praktyczna”, Vol. 10, p.15–30
 
Lopata. H. Z. (1976), Polish Americans: Status Competition in an Ethnic Community. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 
Marody, M., Mandes. S. (2017), Polish Religious Values as Reflected in the European Values Survey, in: Ramet S.P., Borowik, I. (eds.), Religion, Politics and Values in Poland. Continuity and Change Since 1989, New York: Palgrave Macmillan, p. 231–255.DOI https://doi.org/10.1057/978-1-137-43751-8
 
Morokvasic, M. (2004), ’Settled in Mobility’: Engendering Post-wall Migration in Europe, „Feminist Review”, Vol. 77, Issue1, pp. 7–25.
 
Mariański, J. (2014), Wiara i wierzenia Polaków w niestabilnej nowoczesności. Analiza socjologiczna, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
Mariański, J. (2013), Praktyki religijne w Polsce w procesie przemian. in: Adamczuk, L, Firlit, E., Zdaniewicz, W. (eds.), Postawy społeczno-religijne Polaków 1991–2012, Warszawa: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, p. 59–102.
 
Myers, S. M. (2000), The Impact of Religious Involvement on Migration, „Social Forces”, Vol. 79, Issue 2, December 2000, p. 755–783, https://doi.org/10.1093/sf/79.2.755
 
Nowicka, M. (2011), „Od-świętność: świętowanie i odpoczynek jako praktyki izolacyjne, in: Budyta-Budzyń ska, M. (ed.) Integracja czy asymilacja? Polscy imigranci w Islandii, Warszawa, p. 187–196.
 
Pew Research Center 2018. Facttank. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/12/05/how-do-european-countries-differ-in-religious-commitment/ (Accessed: 12.03.2020)
 
Raczyński, R. (2013), Obraz zbiorowości polonijnej w Islandii, Studia Gdańskie, „Wizje i rzeczywistość”, Vol.10, p. 285–301.
 
Skaptadóttir, U. (2011), Kontekst imigracji i integracji Polaków w Islandii, in: Budyta-Budzyń ska, M. (ed.) Integracja czy asymilacja? Polscy imigranci w Islandii, Warszawa, p. 18–28.
 
Skeldon R. (2012), Going Round in Circles: Circular Migration, Poverty Alleviation and Mar- ginality, „International Migration”, Vol.50, Issue 3, p. 43–60.
 
Statistics Iceland (2020), https://statice.is/publications/news-archive/inhabitants/population-in-the-1st-quarter-2020/ (Accessed: 14. 05.2020)
 
Statistics Iceland (2019 b), Population by country of birth, sex and age 1 January 1998–2019. Available from: https://px.hagstofa.is/pxen/pxweb/en/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__3_bakgrunnur__Faedingarland/MAN12103.px/?rxid=d1065956-9b8f-4b96-9275-2fabacf9c025 (Accessed: 3.03. 2020)
 
Statistics Iceland (2019 a), External migration by sex, countries and citizenship 1986–2018. Available from: https://px.hagstofa.is/pxen/pxweb/en/Ibuar/Ibuar__buferlaflutningar__buferlaflmillilanda/MAN01404.px/?rxid=d1065956-9b8f-4b96-9275-2fabacf9c025 (Accessed: 7.03. 2020)
 
Smith, T. L. (1978), Religion and ethnicity in America, „American Historical Review”, Vol. 83, Issue 5, p.1115–1185
 
Thorarinsdottir, H., Wojtyń ska, A. (2011), Polonia Reykjavik 2010. Reykjavík: MIRRA /CIRRA
 
UNESCO (2008). People on the Move. Handbook of Selected Terms and Concepts, version 1.0, THP Foundation – UNESCO, The Hague.
 
Warner, R. S. (1997), Religion, boundaries, and bridges, „Sociology of Religion”,Vol. 58, Issue 3, p.217–239.
 
White, A. (2016), Polish Circular Migration and Marginality: A Livelihood Strategy Approach. „Studia Migracyjne – Przeglą d Polonijny”, Vol. 1 Issue 159/2016, p. 151–164
 
Wojtyńska, A. (2011), Historia i charakterystyka migracji z Polski do Islandii, in: Budyta-Budzyń ska, M. (ed.) Integracja czy asymilacja? Polscy imigranci w Islandii, Warszawa, p. 29–43.
 
Wloszczewski, S. (1945), The Polish “Sociological Group” in America. American Slavic and East European Review, 4(1/2), 142–157. doi:10.2307/2491867
 
Van Tubergen, F., Sindradóttir, J.Í. (2011), The Religiosity of Immigrants in Europe: A Cross‐National Study, „Journal for the Scientific Study of Religion”, Vol.50, p. 272–288. doi:10.1111/j.1468-5906.2011.01567.x
 
Van Tubergen, F. (2006), Religious Affiliation and Attendance Among Immigrants in Eight Western Countries: Individual and Contextual Effects, „Journal for the Scientific Study of Religion”, Vol.45, Issue 1, p. 1–22. doi:10.1111/j.1468-5906.2006.00002.x

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.