Socjologia migracji przed pandemią i w czasach pandemii – „nowa generacja” teorii migracji i adaptacji w kontekście współczesnych wyzwań badawczych

Katarzyna Andrejuk,

Aleksandra Winiarska

Abstrakt
References

Anderson Bridget (2019), New directions in migration studies: towards methodological de-nationalism. Comparative Migration Studies vol. 7(36), https://doi.org/10.1186/s40878-019-0140-8.

Chmielewska Iza (2015), Transfery z tytułu pracy Polaków za granicą w świetle badań Narodowego Banku Polskiego, NBP – Instytut Ekonomiczny, Warszawa.

Cieślińska Barbara, Izabela Grabowska, Łukasz Krzyżowski, Sławomir Łodziński, Dariusz Niedźwiedzki, Krystyna Slany, Maria Zielińska (2018), Socjologiczna perspektywa w badaniach nad migracjami, w: Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku, red. nauk. Anna Horolets, Magdalena Lesińska, Marek Okólski. Warszawa.

Dahinden Janine (2016), A plea for the ‘de-migranticization’ of research on migration and integration. Ethnic and Racial Studies, vol. 39(13), 2207–2225.

Gordon Milton (1964), Assimilation in American life: the role of race, religion, and national origins, New York, Oxford University Press.

Grabowska Izabela (2019), Otwierając Głowy. Migracje i kompetencje społeczne, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.

Grzymała-Kazłowska Aleksandra (2016), Social Anchoring: Immigrant Identity, Security and Integration Reconnected? Sociology, vol. 506: 1123–1139.

Hui Allison (2016), The Boundaries of Interdisciplinary Fields: Temporalities Shaping the Past and Future of Dialogue between Migration and Mobilities Research, Mobilities, vol. 11(1): 66–82.

Kraśko Nina (2010), Instytucjonalizacja socjologii w Polsce. 1970–2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

OECD (2020), What is the impact of the COVID-19 pandemic on immigrants and their children?, Policy Response 19/10/2020. https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=137_137245-8saheqv0k3&title=What-is-the-impact-of-the-COVID-19-pandemic-on-immigrants-and-their-children%3F

OECD (2020a), International Migration Outlook 2020, DOI: https://doi.org/10.1787/ec98f531-en

Ryan Louise (2018), Differentiated Embedding: Polish Migrants in London Negotiating Belonging over Time, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 44(2), 233–51.

Sadowski Andrzej (2011), Socjologia wielokulturowości jako nowa subdyscyplina socjologiczna, Pogranicze. Studia Społeczne, tom XVIII (2011), s. 5–25.

Urry John (2007), Mobilities, Cambridge, Polity Press.

Vertovec Steven (2007), Super-diversity and its implications, Ethnic and Racial Studies, vol. 30 (6): 1024–1054.

Znaniecki Florian, Thomas William I. (1918), The Polish Peasant In Europe And America (Chłop polski w Europie i Ameryce), University of Illinois Press.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.