Sociology of Migration before and during the Pandemic – “New Generation” of Theories of Migration and Adaptation in the Light of Contemporary Research Challenges

Katarzyna Andrejuk,

Aleksandra Winiarska

Abstrakt

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.