Integration and Cooperation in the Context of Social Capital of Ethnically Diverse Local Communities in a Migration Situation

Justyna Łukaszewska-Bezulska

Abstrakt

The aim of the article is to analyse the level, forms and manifestations of cooperation and integration between the members of two ethnically diverse local communities in which there are intense international migrations. Based on individual in-depth interviews, expert interviews and observations, an attempt was made to determine to what extent international labour migrations and ethnic and cultural diversity affect the level of integration in cooperation between the actual and declarative dimensions. The aim of the article is also to determine what is the nature of the local bond, in particular the neighbourhood bond. It has been demonstrated that economic migration is an important factor influencing the level of integration and cooperation in local communities: it results in removing the migrant from his or her community of origin, thus weakening the same level of integration and cooperation between its members, but also provides an opportunity to make new, lasting and significant acquaintances, including between people from the same locality of different ethnic and cultural origin. Spatial mobility can also cause divisions between its subjects and the rest of the community. The impact of international migrations on social capital depends on the time the migrant spends outside the local community. It is not the length of stay abroad that matters, but above all the frequency of visits to the place of origin.

Słowa kluczowe: economic migrations, social capital, integration, ethnic diversity
References
Alesina, A., & La Ferrara, E. (2000). Participation in Heterogeneous Communities. Quarterly Journal of Economics, 115(3), 847–904. https://doi.org/10.1162/003355300554935
 
Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Cambridge, Mass.: Addison-Wesley Publishing Company.
 
Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology. The University of Chicago Press. https://doi.org/10.2307/2780243, Accessed: 24.02.2021
 
Costa, D. L., & Kahn, M. E. (2003). Civic Engagement and Community Heterogeneity: An Economist’s Perspective. Perspectives on Politics, 1(1), 103–111. https://doi.org/10.1017/S1537592703000082
 
Eisenstadt, S. N. (1953). Analysis of Patterns of Immigration and Absorption of Immigrants. Population Studies, 7(2), 167. https://doi.org/10.2307/2172030
 
Fischer, P., Holm, E., Malmberg, G., & Straubhaar, T. (1998). Why do People Stay? The Insider Advantages Approach: Empirical Evidence from Swedish Labour Markets. CEPR Discussion Papers. https://ideas.repec.org/p/cpr/ceprdp/1952.html, Accessed: 24.02.2021
 
Florida, R. L. (2004). The rise of the creative class: and how it’s transforming work, leisure, community and everyday life. New York: Basic Books.
 
Florida, R. L. (2010). Narodziny klasy kreatywnej: oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 
Fukuyama, F. (2003). Kapitał społeczny. In L. E. Harrison & S. P. Huntington (Eds.), Kultura ma znaczenie: jak wartoś ci wpływają na rozwój społeczeństw. Poznań: Zysk i S-ka.
 
Gijsberts, M., van der Meer, T., & Dagevos, J. (2012). ‘Hunkering Down’ in Multi-Ethnic Neighbourhoods? The Effects of Ethnic Diversity on Dimensions of Social Cohesion. European Sociological Review, 28(4), 527–537. https://doi.org/10.1093/esr/jcr022
 
Glanville, J. L., & Paxton, P. (2007). How do We Learn to Trust? A Confirmatory Tetrad Analysis of the Sources of Generalized Trust. Social Psychology Quarterly, 70(3), 230–242. https://doi.org/10.1177/019027250707000303
 
Goss, K. (2004). Policzyłem prawosławnych. Czasopis, 56(1).
 
Gudaszewski, G. (2013). Przynależność narodowo-etniczna ludności. https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Przynaleznosc_narodowo-etniczna_w_2011_NSP.pdf, Accessed: 24.02.2021
 
Hewstone, M. (2009). Living Apart, Living Together? The Role of Intergroup Contact in Social Integration. In Proceedings of the British Academy, Volume 162, 2008 Lectures. British Academy. https://doi.org/10.5871/bacad/9780197264584.003.0009
 
Joń czy, R. (2010). Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej: wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne. Opole, Wrocław: Wydawnictwo Instytut Ślą ski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 
Laurence, J. (2011). The Effect of Ethnic Diversity and Community Disadvantage on Social Cohesion: A Multi-Level Analysis of Social Capital and Interethnic Relations in UK Communities. European Sociological Review, 27(1), 70–89. https://doi.org/10.1093/esr/jcp057
 
Letki, N. (2008). Does Diversity Erode Social Cohesion? Social Capital and Race in British Neighbourhoods. Political Studies, 56(1), 99–126. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2007.00692.x
 
Lewicka, M. (2012). Psychologia miejsca. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
Nelson, T. D. (2009). Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination. Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination. Psychology Press. https://doi.org/10.4324/9781841697772
 
Nowak, S. (1971). System wartości społeczeństwa polskiego. Studia Socjologiczne, 4(75), 155–173.
 
Oliver, J. E. (2013). The Paradoxes of Integration. University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226626642.001.0001
 
Pettigrew, T. F. (1998). Intergroup Contact Theory. Annual Review of Psychology, 49(1), 65–85. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.49.1.65
 
Phillips, T. (2005). After 7/7: Sleepwalking to segregation – full text of Trevor Phillips’ speech. https://linkd.pl/pzrmm, Accessed: 20.01.2020
 
Putnam, R. D. (2007). E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century The 2006 Johan Skytte Prize Lecture. Scandinavian Political Studies, 30(2), 137–174. https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2007.00176.x
 
Putnam, R. D. (2008). Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (1995). Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Kraków, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
 
Sadowski, A. (2007). Kapitał społeczny mieszkańców wsi województwa podlaskiego. In K. Gorlach, M. Niezgoda, & Z. Seręga (Eds.), Socjologia jako służba społeczna: pamięci Władysława Kwaśniewicza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Sadowski, A. (2016). Wielokulturowość jako czynnik zrównoważonego i inteligentnego rozwoju Polski. Optimum: Studia Ekonomiczne, 4(82), 69–82. https://doi.org/10.15290/ose.2016.04.82.06
 
Sayad, A. (2004). The suffering of the immigrant. Cambridge, Malden: Polity.
 
Sherif, M., Harvey, O. J., White, B. J., Hood, W. R., Sherif, C. W., & Green, C. D. (1954). Intergroup Conflict and Cooperation: The Robbers Cave Experiment Classics in the History of Psychology An internet resource developed by Intergroup Conflict and Cooperation: The Robbers Cave Experiment. https://psychclassics.yorku.ca/Sherif/, Accesed: 24.02.2021
 
Stolle, D., & Harell, A. (2013). Social Capital and Ethno-racial Diversity: Learning to Trust in an Immigrant Society. Political Studies, 61(1), 42–66. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2012.00969.x
 
Sturgis, P., Brunton-Smith, I., Kuha, J., & Jackson, J. (2014). Ethnic diversity, segregation and the social cohesion of neighbourhoods in London. Ethnic and Racial Studies, 37(8), 1286–1309.https://doi.org/10.1080/01419870.2013.831932
 
Urząd Statystyczny w Opolu. (2003). Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Gmina miejsko-wiejska Leśnica, powiat strzelecki, województwo opolskie. Opole: Urząd Statystyczny w Opolu. https://sbc.org.pl/dlibra/publication/100945/edition/94988, Accessed: 30.03.2021
 
Van Der Meer, T., & Tolsma, J. (2014). Ethnic Diversity and Its Effects on Social Cohesion. Annual Review of Sociology, 40, 459–478. https://doi.org/10.1146/annurev-soc-071913-043309

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.