Artykuły

Ilość
Sortuj według

Widely Open Closed Doors. Contemporary Repatriation Policy in Poland

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (179), s. 9–31
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.001.13313

Integration and Cooperation in the Context of Social Capital of Ethnically Diverse Local Communities in a Migration Situation

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (179), s. 33–55
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.002.13314

The migration of Poles to Belgium and their Return to Poland between 1918 and 1952 – the Migration Story of the Szotek Family

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (179), s. 57–82
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.003.13315

Społeczności polskie i polonijne w Afryce Zachodniej

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (179), s. 83–100
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.004.13316

Czy to jeszcze stereotyp? Wizerunek Anglika w społeczeństwie polskim – tradycja i nowa wiedza

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (179), s. 101–124
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.005.13317

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.