Artykuły

Ilość
Sortuj według

Widely Open Closed Doors. Contemporary Repatriation Policy in Poland

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 1 (179), s. 9–31
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.001.13313

Integration and Cooperation in the Context of Social Capital of Ethnically Diverse Local Communities in a Migration Situation

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 1 (179), s. 33–55
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.002.13314

The migration of Poles to Belgium and their Return to Poland between 1918 and 1952 – the Migration Story of the Szotek Family

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 1 (179), s. 57–82
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.003.13315

Społeczności polskie i polonijne w Afryce Zachodniej

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 1 (179), s. 83–100
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.004.13316

Czy to jeszcze stereotyp? Wizerunek Anglika w społeczeństwie polskim – tradycja i nowa wiedza

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 1 (179), s. 101–124
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.005.13317

Jak badać wysoko wykwalifikowanych migrantów? Praktyczne wskazówki metodologiczne

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 1 (179), s. 125–148
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.006.13318

Snowball Sampling vs. Respondent Driven Sampling in Regional Research. Comparing the use of the Methods to Study Migrants Working in Elderly Care

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 1 (179), s. 149–180
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.007.13319

Partycypacja polityczna imigrantów w Polsce. Na przykładzie aktywności cudzoziemców w wyborach samorządowych w 2014 r. i 2018 r.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 1 (179), s. 181–204
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.008.13320

Aktywność zawodowa kobiet na obszarach migracyjnych województwa opolskiego

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 1 (179), s. 205–223
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.009.13321

Migracje z ziem polskich w XIX wieku we współczesnych podręcznikach do historii dla szkoły podstawowej

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 1 (179), s. 225–238
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.010.13322

Kolekcja Czesława Horaina w zbiorach Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie jako źródło do badań nad dziejami Polaków w Ziemi Świętej

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 1 (179), s. 239–258
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.011.13323

Dyskusje

„Kryzys migracyjny” a „sprawa polska”. Esej recenzyjny książki Krzysztofa Jaskułowskiego The Everyday Politics of Migration Crisis in Poland. Between Nationalism, Fear and Empathy

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 1 (179), s. 261–271
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.012.13324

Odpowiedź na recenzję Profesora Janusza Muchy

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 1 (179), s. 273–276
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.013.13325

Klasyka czytana po pół wieku

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 1 (179), s. 277–288
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.014.13326

Recenzje

Lingelbach J., On the Edges of Whiteness: Polish Refugees in British Colonial Africa during and after the Second World War

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 1 (179), s. 291–294
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.015.13327

Trudni ludzie w trudnych czasach. Magdalena Grochowska, W czasach szaleństwa. Hertz. Fiłosofow. Stempowski, Moltke

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 1 (179), s. 295–301
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.016.13328