Odpowiedź na recenzję Profesora Janusza Muchy

Krzysztof Jaskułowski

Abstrakt
References
Schatz R., Lavine H. (2007), Waving the Flag: National Symbolism, Social Identity, and Political Engagement, „Political Psychology”, 28, 329–355.
 
Jaskulowski K. (2020), The Politics of a National Identity Survey: Polishness, Whiteness, and Racial Exclusion, „Nationalities Papers”, 1–14. doi:10.1017/nps.2020.68.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.