„Kryzys migracyjny” a „sprawa polska”. Esej recenzyjny książki Krzysztofa Jaskułowskiego The Everyday Politics of Migration Crisis in Poland. Between Nationalism, Fear and Empathy

Janusz Mucha

Abstrakt
References
Blumer H. (2007), Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, Kraków: Nomos.
 
Cześnik M. (2008), Próżnia socjologiczna a demokracja – analizy empiryczne, „Studia Socjologiczne” 2, s. 5–28.
 
Jaskułowski K. (2019), The Everyday Politics of Migration Crisis in Poland. Between Nationalism, Fear and Empathy, Cham: Palgrave Macmillan.
 
Kuhn M.H., T.S. McPartland (1954), An empirical investigation of self-attitudes, “American Sociological Review” 19, p. 68–76 (https://doi.org/10.2307/2088175).
 
Pawlak M. (2018), Tying micro and macro: What fills up the sociological vacuum?, Bern: Peter Lang.
 
Stolcke V. (1995), Talking culture: New boundaries, new rhetoric of exclusion in Europe. “Current Anthropology” 36, 1, p. 1–24.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.