Artykuły

Ilość
Sortuj według

Poza programem czy zgodnie z programem? Refleksje po pięciu latach obowiązywania „Europejskiego programu w zakresie migracji”

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 2 (180), s. 7–17
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.017.13773

European Agenda on Migration Towards Vulnerable Persons

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 2 (180), s. 21–40
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.018.13774

Granica praw człowieka. Czy Polska dopuszcza się strukturalnego naruszenia EKPC w sprawach azylowych?

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 2 (180), s. 41-55
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.019.13775

Przerzut migrantów przez polską wschodnią granicę – studium przypadku

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 2 (180), s. 57–85
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.020.13776

Who Assists Irregular Migrants in Poland and at What Cost? A Court Files’ Analysis of Convictions of Facilitating Unauthorised Stay of Migrants

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 2 (180), s. 87–114
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.021.13777

Pula obserwatorów powrotów przymusowych Frontexu: geneza powstania, prawne i organizacyjne ramy funkcjonowania i rozwój działalności

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 2 (180), s. 115–137
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.022.13778

Turecki projekt utworzenia strefy bezpieczeństwa w północnej Syrii w kontekście unijno-tureckiej współpracy w zakresie migracji

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 2 (180), s. 139–162
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.023.13779

Status obywatela UE a Europejski Program w zakresie Migracji

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 2 (180), s. 163-182
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.024.13780