The For the Earth Association’s Activities Promoting the Integration of Refugees – a Case Study

Ewa Kozdraj,

Agata Świdzińska

Abstrakt

The article discusses selected aspects of the activity of the For the Earth Association aiming to integrate refugee children and women into Polish society. The methodology of case study research is used in order to explore the issue and present the data. The study begins by discussing the role and functions of non-governmental organisations and the nature of the integration process, before outlining a brief history of the formation and activity of the association. The final section presents selected projects with the participation of refugee children and certain groups of Polish society which have emphasised the aspect of integration with Polish society. The analysis of the association’s activity substantiates the hypothesis that it fulfils an integrative function through various forms of education, while also characterising the activity as methods of intercultural activation.

Słowa kluczowe: For the Earth Association, integration, refugee children, refugees
References

Boczoń J., Załuska M. (Eds.) (1998), Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Katowice: Wydawnictwo “Śląsk”.

Creswell J. W., (2013), Qualitative inquiry & research design : choosing among five approaches, 3rd ed., Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage.

Favel A., (2013), The Changing Face of ‘Integration’ in a Mobile Europe, Council For European Studies Newsletter, June 2013, https://www.adrianfavell.com/CESweb.pdf [data: 11.01.2021].

Grzymała-Moszczyńska H. (2000), Uchodźcy, Kraków: Nomos.

Grzywna P. et al. (2017), Polityka społeczna. Rozważania o teorii i praktyce, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Jedlewska B. (1999), Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Kamiński A. (1982), Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa: PWN.

Kindler M., (2008), Transnarodowość. Nowe teorie migracji a wyzwania integracji imigrantów, in: A. Grzymała-Kazłowska, S. Łodziński (red.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Pawlak M., Matusz-Protasiewicz P., (2015), Organizacje pozarządowe wobec cudzoziemców w Polsce: Od pomocy doraźnej do upowszechniania europejskiej ramy polityki integracji, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/10275 [data: 7.01.2021].

Świdzińska A. (2013), Animacja międzykulturowa w dialogu paradygmatów ‘różnicy’ i ‘współistnienia’, in: D. Kubinowski, U. Lewartowicz (Eds.), Animacja kultury. Współczesne dyskursy teorii i praktyki. Lublin: Wydawnictwo Makmed, pp. 87–97.

AugéM. (2008), Nie-miejsca: wprowadzenie do antropologii nadnowoczesności: fragment, „Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja”, no. 4 (112), pp. 127–140.

Dymnicka M. (2011), Od miejsca do nie-miejsca, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, no. 36, pp. 35–52.

Akcja-Integracja, https://dlaziemi.org/archiwum/akcja-integracja/ [access: 8.02.2021].

Charycka, B., Gumkowska, M., Arciszewska, M. (2019). Forma ma znaczenie. Stowarzyszenia i fundacje. Wydawnictwo Stowarzyszenie Klon/Jawor, https://api.ngo.pl/media/get/127153 [access: 15.01.2021].

Drugie życie rzeczy, KUKBUK, https://kukbuk.pl/artykuly/drugie-zycie-rzeczy/ [access: 22.01.2021]. 

Grant Funduszu Feministycznego, https://dlaziemi.org/grant_funduszu_feministycznego/ [access: 12.01.2021].

Kawa M. (2021), “Dzieci uchodźcze i wyzwania edukacji zdalnej. Z doświadczeń Stowarzyszenia ‘Dla Ziemi’ w 2020 roku”, https://publicystyka.ngo.pl/dzieci-uchodzcze-i-wyzwania-edukacjizdalnej-z-doswiadczen-stowarzyszenia-dla-ziemi-w-2020-roku?fbclid=IwAR2PAceC45TddaQ30rV4B5mqtasbvQS0shPXRekuHFN65OYdebg-P3_zcS0 [access: 4.02.2021].

Longer story, https://dlaziemi.org/longer-story/ [access: 26.03.2020].

More than words, https://dlaziemi.org/3998-2/ [access: 22.01.2021].

About us. “For the Earth” association, https://dlaziemi.org/about-us/ [access: 26.02.2021]

Obcy? Zbliżenia, https://dlaziemi.org/obcy-zblizenia/ [access: 7.01.2021].

Obcy? Zbliżenia – edukacja przez zabawę, https://dlaziemi.org/obcy-zblizenia-edukacja-przez-zabawe [access: 8.02.2021].

Powitalnik – książka dla dzieci w języku polskim i arabskim, https://dlaziemi.org/archiwum/akcja-integracja/ [access: 8.02.2021].

Rzeczy Drugie, https://sklep.dlaziemi.org/ [access: 12.01.2021].

Stowarzyszenie “Dla Ziemi”, https://www.dlaziemi.org/ [access: 29.12.2020].

Wzmacnianie roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich, https://dlaziemi.org/asystentki/ [access: 7.01.2021].

Documents:

Głosem kobiet – raport z działań, https://dlaziemi.org/pl/wp‑content/uploads/2020/02/G%C5%82osem%20kobiet%20raport%
20z%20dzia%C5%82a%C5%84-pl.pdf [access: 22.01.2021].

Ślusarczyk, M., Nikielska-Sekuła, K., Strzemecka, S. (2014), Wsparcie, pomoc, inicjatywa: przewodnik po organizacjach pozarządowych imigrantów i dla imigrantów, Raport dla Sekcji Badań nad Współczesnymi Migracjami Komitetu Badań nad Migracjami PAN przygotowany pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Slany. http://www.kbnm.pan.pl/images/pdf/Przewodnik_po_organizacjach_pozarz%C4%85dowych_UJ.pdf [access: 2.01.2021]

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. 2015, poz. 1393 z późn. zm.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.