Artykuły

Ilość
Sortuj według

Technologia i transnarodowy habitus. Komunikacja online w sieciach migracyjnych studentów zagranicznych

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 7-27
Data publikacji online: 25 października 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.025.13846

Kryzys imigracyjny w 2015 roku a bezpieczeństwo wewnętrzne na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 29-55
Data publikacji online: 25 października 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.028.14425

Zagraniczne migracje mieszkańców województwa podlaskiego w latach 1980–1989 w świetle wyników badania retrospektywnego

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 57-83
Data publikacji online: 25 października 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.027.14424

Polacy i polskość na Wileńszczyźnie (1918–2018). Trwałość i zmienność miejsca w świadomości rodaków

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 85-107
Data publikacji online: 15 grudnia 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.047.14588

Fundusz Pomocy Krajowi w Londynie a ruch wydawnictw niezależnych w kraju (1976–1990)

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 109-135
Data publikacji online: 15 grudnia 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.046.14466

Sahrawi Migration in the Context of a Protracted Refugee Situation – a Description of the Phenomenon and Critical Analysis of the State of Research

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 137–155
Data publikacji online: 21 stycznia 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.001.13888

Granice języka polskiego. Postawy wykładowców akademickich wobec kompetencji językowych studentów ukraińskich w kontekście migracji edukacyjnych do Polski

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 157-180
Data publikacji online: 28 kwietnia 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.002.15236

Directions and Results of Activities of the Polish Embassy in Rio de Janeiro in Strengthening the Position of Poland and the Polish Community in Brazil in the 1920s – Selected Manifestations

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 181-198
Data publikacji online: 28 kwietnia 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.003.15237

Migrants in the Cities of Eastern Poland – Settlement Processes and Relations with Intermediary Groups. Conceptualization of the Research Project

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 199-221
Data publikacji online: 28 kwietnia 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.004.15238

Najnowsza migracja z Hiszpanii do Polski w perspektywie komunikacji międzykulturowej

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 223–244
Data publikacji online: 28 kwietnia 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.005.15300

Karol Królikowski (1806–1871) – paryski księgarz i wydawca Wielkiej Emigracji

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Nr 1 (183), s. 245-272
Data publikacji online: 25 października 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.026.13852

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.