Wokół badania organizacji imigranckich – stare dylematy, nowe wyzwania

Michał Nowosielski

Abstrakt

Projekt „Polskie organizacje imigranckie w Europie” realizowany w latach 2015–2020 (początkowo w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, a od 2017 r. w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego) miał dwa cele badawcze. Pierwszy z nich, o charakterze diagnostycznym, polegał na określeniu stanu polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich – Norwegii, Szwecji, Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Włoszech i Hiszpanii. Drugi miał charakter wyjaśniający i polegał na próbie znalezienia odpowiedzi na pytanie, co kształtuje stan polskich organizacji imigranckich w badanych krajach. Poprzez porównanie zjawisk i procesów występujących we wszystkich badanych krajach staraliśmy się odnaleźć zarówno podobieństwa, jak i różnice w sytuacji organizacji i czynnikach ją kształtujących.

References

Anheier, H. K., Toepler, S. (2009). International Encyclopedia of Civil Society. Springer Science & Business Media.

Bloemraad, I., Gleeson, S., & Graauw, E. de (2020). Immigrant Organizations: Civic (In)equality and Civic (In)visibility. In: Powell, W.W., Bromley, P. (eds.). The Nonprofit Sector. A Research Handbook. Redwood City: Stanford University Press, 292–314. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9781503611085-017/html

Cancellieri, A., Ostanel, E. (2015). The struggle for public space. City, 19(4), 499–509. https://doi.org/10.1080/13604813.2015.1051740

Chung, A.Y. (2005). ‘Politics Without the Politics’: The Evolving Political Cultures of Ethnic Non-Profits in Koreatown, Los Angeles. Journal of Ethnic and Migration Studies, 31(5), 911–929. https://doi.org/10.1080/13691830500177701

Cinalli, M., & Giugni, M. (2011). Institutional Opportunities, Discursive Opportunities and the Political Participation of Migrants in European Cities. In Morales, L., Giugni, M. (eds.). Social Capital, Political Participation and Migration in Europe: Making Multicultural Democracy Work? London: Palgrave Macmillan UK, 43–62. https://doi.org/10.1057/9780230302464_3

Couton, P., & Gaudet, S. (2008). Rethinking Social Participation: The Case of Immigrants in Canada. Journal of International Migration and Integration / Revue de l’integration et de La Migration Internationale, 9(1), 21–44. https://doi.org/10.1007/s12134-008-0046-z

de Souza Briggs, X. (1998). Brown kids in white suburbs: Housing mobility and the many faces of social capital. Housing Policy Debate, 9(1), 177–221. https://doi.org/10.1080/10511482.1998.9521290

Dzięglewski, M. (2019). Powroty do (nie)znanego kraju: Strategie migrantów powrotnych. Kraków: Nomos.

Easton-Calabria, E., & Wood, J. (2021). Bridging, bonding, and linking? Syrian refugee-led organisations and integration in Berlin, Journal of Ethnic and Migration Studies, 47(19), 4308–4326. DOI: 10.1080/1369183X.2020.1788928

Fiałkowska, K., Garapich, M.P., Mirga-Wójtowicz, E. (2018). Krytyczna analiza naukowej ciszy, czyli dlaczego Romowie migrują (z naszego pola widzenia). Kultura i Społeczeństwo, 62(2), 39–67. https://doi.org/10.35757/KiS.2018.62.2.3

Fox, J.A., & Gois, W. (2010). Migrant Civil Society: Ten Propositions for Discussion. Mexico City: Peoples’ Global Action on Migration, Development and Human Rights. https://escholarship.org/uc/item/89m7b03q

Garapich, M.P., Fiałkowska, K., Mirga-Wójtowicz, E. (2019). Why Do Roma Migrate? A Critical Analysis of Academic Silence in Polish Scholarship. Critical Romani Studies, 2(2), 4–22. https://doi.org/10.29098/crs.v2i2.37

Gidengil, E., Stolle, D. (2009). The Role of Social Networks in Immigrant Women’s Political Incorporation. International Migration Review, 43(4), 727–763. https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2009.00783.x

Hooghe, M. (2005). Ethnic Organisations and Social Movement Theory: The Political Opportunity Structure for Ethnic Mobilisation in Flanders. Journal of Ethnic and Migration Studies, 31(5), 975–990. https://doi.org/10.1080/13691830500177925

Isański, J. (2018). Życie społeczne w kontekście migracyjnym. Parafia jako ośrodek życia religijno-społecznego poza granicami Polski. Studia Polonijne, 39, 27–43. https://doi.org/10.18290/sp.2018.2

Jaskułowski, K., Pawlak, M. (2016). Główne teorie migracji międzynarodowych: Przegląd, krytyka, perspektywy. Sprawy Narodowościowe, 48, 128–146.

Jensen, M., Potočnik, K., Chaudhry, S. (2020). A mixed-methods study of CEO transformational leadership and firm performance. European Management Journal, 38(6), 836–845. https://doi.org/10.1016/j.emj.2020.05.004

Kang, T. (2012). Gendered media, changing intimacy: Internet-mediated transnational communication in the family sphere. Media, Culture & Society, 34(2), 146–161. https://doi.org/10.1177/0163443711430755

Kissau, K. (2012). Structuring Migrants’ Political Activities on the Internet: A Two-Dimensional Approach. Journal of Ethnic and Migration Studies, 38(9), 1381–1403. https://doi.org/10.1080/1369183X.2012.698207

Koopmans, R. (2004). Migrant mobilisation and political opportunities: Variation among German cities and a comparison with the United Kingdom and the Netherlands. Journal of Ethnic and Migration Studies, 30(3), 449–470. https://doi.org/10.1080/13691830410001682034

Kosnick, K. (2007). Ethnic Media, Transnational Politics: Turkish Migrant Media in Germany. In: O.G. Bailey, M. Georgiou & R. Harindranath (eds.). Transnational Lives and the Media: Re-Imagining Diaspora. London: Palgrave Macmillan UK, 149–172. https://doi.org/10.1057/9780230591905_9

Levitt, P. (2003). Keeping Feet in Both Worlds: Transnational Practices and Immigrant Incorporation in the United States. In: Joppke C., Morawska, E. (eds.). Toward Assimilation and Citizenship: Immigrants in Liberal Nation-States. London: Palgrave Macmillan UK, 177–194. https://doi.org/10.1057/9780230554795_7

Merton, R.K. (2002). Teoria socjologiczna i struktura społeczna (wyd. 2). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mills, C.W., (1959). The Sociological Imagination, Harmondsworth: Penguin

Mitchell, G.E., O’Leary, R., Gerard, C. (2015). Collaboration and Performance: Perspectives From ublic Managers and NGO Leaders. Public Performance & Management Review, 38(4), 684–716. https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1031015

Monforte, P., Dufour, P. (2013). Comparing the protests of undocumented migrants beyond contexts: Collective actions as acts of emancipation. European Political Science Review, 5(1), 83–104. https://doi.org/10.1017/S1755773912000045

Moskal, M. (2016). Language and cultural capital in school experience of Polish children in Scotland. Race Ethnicity and Education, 19(1), 141–160. https://doi.org/10.1080/13613324.2014.911167

Mucha, J. (2018). O badaniach nad organizacjami polonijnymi w Niemczech. Esej recenzyjny. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny. 167(1), 313–324. https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.18.015.8998

Nannestad, P., Svendsen, G.L.H., Svendsen, G.T. (2008). Bridge Over Troubled Water? Migration and Social Capital. Journal of Ethnic and Migration Studies, 34(8), 607–631.

Nowak, W., Nowosielski, M. (2016). Zarys uwarunkowań funkcjonowania organizacji imigranckich –propozycja modelu wyjaśniającego. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 42(3), 31–52.

Nowak, W., Nowosielski, M. (2018). The State, Diaspora Policy and Immigrant Organizations – Lessons from the Polish Case. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 16(5), 159–176.

Nowak, W., Nowosielski, M. (2021). Leadership struggles and challenges for diaspora policies: a case study of the Polish institutional system. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 34(1), 93–110, DOI: 10.1080/13511610.2019.1594716

Nowosielski, M. (2011). The Trap of Transnationalism-Polish Organizations in Germany. Polish Sociological Review, 175(3), 315–331.

Nowosielski, M. (2016). Polskie organizacje w Niemczech. Stan i uwarunkowania. Poznań: Instytut Zachodni.

Nowosielski, M. (2021). Relations Between Polish Immigrant Organisations in Germany and Institutions of the Polish and German States. Ethnopolitics, 20(1), 109–122. https://doi.org/10.1080/17449057.2020.1808329

Nowosielski, M. (2023). Polish Immigrant Organisations in Germany: The Transnational Opportunity Structure. London: Routledge (forthcoming).

Nowosielski, M., Dzięglewski, M. (2021). Polskie organizacje imigranckie w Europie. W poszukiwaniu nowego modelu. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Nowosielski, M., Garapich, M.P. (eds). (2023). Polish immigrant organisations in Europe: Between traditions and contemporary challenges. Edinburgh: Edinburgh University Press (forthcoming).

Osipowicz, D. (2002). Rola sieci i kapitału społecznego w migracjach zarobkowych: Przykład Moniek (PRACE MIGRACYJNE) [46]. Instytut Studiów Społecznych. Uniwersytet Warszawski.

Østergaard-Nielsen, E. (2003). The Politics of Migrants’ Transnational Political Practices. International Migration Review, 37(3), 760–786. https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2003.tb00157.x

Piatkowska-Stepaniak, W., Trela-Mazur, E. (2010). Polish Diaspora Media – a Source of Information or a Creator of Cultural and National Identity. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 137(3), 65–82.

Pietrzyk-Reeves, D. (2012). Idea społeczeństwa obywatelskiego: Współczesna debata i jej źródła. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Portes, A. (1998). Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. Annual Review of Sociology, 24(1), 1–24. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.24.1.1

Portes, A. (2000). The Two Meanings of Social Capital. Sociological Forum, 15(1), 1–12. https://doi.org/10.1023/A:1007537902813

Pries, L., Sezgin, Z. (2012). Migration, Organizations and Transnational Ties. In L. Pries & Z. Sezgin (eds.). Cross Border Migrant Organizations in Comparative Perspective. London: Palgrave Macmillan UK, 1–36.

Putnam, R.D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon and Schuster.

Quiroz Becerra, M.V. (2014). Performing Belonging in Public Space: Mexican Migrants in New York City. Politics & Society, 42(3), 331–357. https://doi.org/10.1177/0032329214543257

Rosenow-Williams, K., Sezgin, Z. (2014). Islamic Migrant Organizations: Little-Studied Actors in Humanitarian Action. International Migration Review, 48(2), 324–353. https://doi.org/10.1111/imre.12061

Rother, S. (2020). A global compact for migration from below? The role of migrant civil society. Newsletter of the American Political Science Association’s Organized Section on Migration and Citizenship, 7(2), 16–20.

Steinhilper, E. (2021). Migrant Protest. Interactive Dynamics in Precarious Mobilizations. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Stola, D., Górny, A. (2001). Akumulacja i wykorzystanie migracyjnego kapitału społecznego. In: Jaźwińska, E., Okólski, M. (eds.). Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu. Warszawa: Scholar, 164–187.

Stolle, D., & Hooghe, M. (2005). Inaccurate, Exceptional, One-Sided or Irrelevant? The Debate about the Alleged Decline of Social Capital and Civic Engagement in Western Societies. British Journal of Political Science, 35(1), 149–167.

Tarrow, S.G. (1994). Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

Theodore, N., & Martin, N. (2007). Migrant Civil Society: New Voices in the Struggle Over Community Development. Journal of Urban Affairs, 29(3), 269–287. https://doi.org/10.1111/j.1467-9906.2007.00343x

Turner, J.H., Boyns, D.E. (2001). The Return of Grand Theory. In: Turner J.H. (ed.), Handbook of Sociological Theory. Boston: Springer US, 353–378. https://doi.org/10.1007/0-387-36274-6_18

Vertovec, S. (2001). Transnationalism and identity. Journal of Ethnic and Migration Studies, 27(4), 573–582. https://doi.org/10.1080/13691830120090386

Weymes, E. (2002). Relationships not leadership sustain successful organisations. Journal of Change Management, 3(4), 319–331. https://doi.org/10.1080/714023844

Yukl, G. (2008). How leaders influence organizational effectiveness. The Leadership Quarterly, 19(6), 708–722. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2008.09.008

Zhou, M., Bankston, C. L. (1994). Social Capital and the Adaptation of the Second Generation: The Case of Vietnamese Youth in New Orleans. International Migration Review, 28(4), 821–845. https://doi.org/10.1177/019791839402800409

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.