Artykuły

Ilość
Sortuj według

Diaspory jako aktorzy i adresaci działań w obszarach polityki, nauki i kultury

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2023 (XLIX), Nr 2 (188), s. 7-10
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/25444972SMPP.23.014.18628

Wsparcie państwa polskiego dla jednostek polonoznawczych – narzędzie dyplomacji publicznej czy polityki polonijnej?

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2023 (XLIX), Nr 2 (188), s. 13-40
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/25444972SMPP.23.015.18629

Miejsce i rola diaspory w promocji polskiej kultury w świetle polityk publicznych

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2023 (XLIX), Nr 2 (188), s. 41-70
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/25444972SMPP.23.016.18630

The Priorities and Challenges of Diaspora Education Policies in Poland and Lithuania

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2023 (XLIX), Nr 2 (188), s. 71-92
Data publikacji online: październik 2023
DOI DOI: 10.4467/25444972SMPP.23.017.18631

Activities of the Emigration Museum in Gdynia with Regard to Developing Symbolic and Identity Ties with the Polish Diaspora

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2023 (XLIX), Nr 2 (188), s. 93-116
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/25444972SMPP.23.018.18632

Polski Instytut Naukowy w Ameryce a organizacje diaspory ukraińskiej – współpraca naukowa i kulturalna

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2023 (XLIX), Nr 2 (188), s. 117- 1358
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/25444972SMPP.23.019.18633

Granica jako zasób, granica jako wehikuł czasu. Społeczne reprezentacje diaspor na pograniczu rosyjsko-chińskim

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2023 (XLIX), Nr 2 (188), s. 139-158
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/25444972SMPP.23.020.18634