The Priorities and Challenges of Diaspora Education Policies in Poland and Lithuania

Anzhela Popyk

Abstrakt

The changing character of diasporas and states’ politics intersect with new challenges in the policymaking process. This study aims to investigate the priorities and hardships of the diaspora education policies in Poland and Lithuania. The study applies the three-dimensional approach (Lesińska, Popyk 2021) to study diaspora policy and draws on qualitative research with the diaspora state institution representatives in the two countries. This paper compares the role of diaspora education policy in a broader policy context, alongside presenting the challenges, namely “socio-demographic”, “methodological”, “political” and “financial”, that state institutions face while ensuring education for the young members of diasporas. It contributes to the scholarship on diaspora policies studies by presenting how state institutions approach and govern the relationships with young diasporas through ensuring education and support social and cultural life of diaspora schools.

Słowa kluczowe: diaspora, education policy, Poland, Lithuania, institutions
References

Aikins K., White N. (2011). Global Diaspora Strategies Toolkit. Dublin: Ireland Funds.

Blažienÿ A. (2015). Bilingual children’s coherent narrative productivity and lexical diversity. TK, 7, 1–25.

Burman E., Miles S. (2020). Deconstructing supplementary education: From the pedagogy of the supplement to the unsettling of the mainstream. Educational Review, 72(1), 3–22. https://doi.org/10.1080/00131911.2018.1480475.

Chałupczak H., Firlit-Fesnak G., Lesińska M., Solga B. (2014). Polityka migracyjna Polski wobec najnowszej emigracji Polaków po 2004 roku. In M. Lesińska, K. Slany, B. Solga, M. Okólski, (eds.). Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku.

Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Komitet Badań nad Migracjami PAN, Warszawa.

Clarke V., Braun V. (2016). Thematic analysis Collecting Qualitative Date: Beyond the face-to-face interview. The Journal of Positive Psychology. https://doi.org/10.1080/17439760.2016.1262613.

Embassy of the Republic of Lithuania in the Kingdom of Norway https://no.mfa.lt/no/lt/lietuviainorvegijoje/prisijunk-prie-bendruomenes.

Embassy of the Republic of Lithuania in the UK, https://uk.mfa.lt/uk/lt/lietuviai-uk/prisijunk-riebendruomenes/bendruomenes-uk.

Europos Migracjos Tinklas. (2021). Migration in Numbers, https://123.emn.lt/en/. (Accessed 21 September 2021).

Ferguson J. E., Salominaite E., Boersma K. (2016). Past, present and future: how the Lithuanian Diaspora in the Netherlands accumulates human capital from social capital. Journal of Ethnic and Migration Studies, 42(13), 2205–2225. https://doi.org/10.1080/1369183X.2016.1164590.

Fiń A., Legut A., Nowak W., Nowosielski M., Schöll-Mazurek K. (2013). Polityka polonijna w ocenie jej wykonawców i adresatów, Institute for Western Affairs IZ Policy Papers,11(1).

Gamlen A., Cummings M. E., Vaaler P. M. (2019). Explaining the rise of diaspora institutions. Journal of Ethnic and Migration Studies, 45(4), 492–516. https://doi.org/10.1080/1369183X.2017.1409163.

Government of the Republic of Lithuania (2020). Resolution no. 1219 “On the Approval of the Interinstitutional Action Plan for the Implementation of the Program for the Development of Global Lithuania – the Involvement of Foreign Lithuanians in State Life for 2012–2021”.

Consolidated version since January 1, 2021. https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8eeb29013a2111eb8c97e01ffe050e1c. (Accessed:15.01.2022).

Gudelis D., Klimavičiūtė L. (2016). Assessing ‘Global Lithuania’: The Strengths and Weaknesses of Lithuanian Diaspora Engagement Strategy. Journal of Baltic Studies, 4(3), 235–48. https://doi.org/10.1080/01629778.2015.1127833.

GUS (2021). Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2020, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-rozmiarach-i-kierunkach-czasowej-emigracji-z-polski-w-latach-2004-2020,2,14.html. (Accessed: 15.03.2023).

Kloc-Nowak W. (2018). Childbearing and parental decisions of intra-EU migrants: a biographical analysis of Polish migrants to the UK and Italy. Peter Lang Publisher.

KPRM (Chancellery of Prime Minister of Poland) (2021). Competition “Polonia and Poles Abroad”. https://www.gov.pl/web/polonia/konkurs-2022---nabor-ofert. (Accessed:15.01.2022).

Krzyworzeka-Jelinowska A. (2019). Role polskich kobiet w kształtowaniu i wspieraniu tożsamości dzieci pochodzenia polskiego w społecznych szkołach polonijnych we Francji. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 4(4), 119–138. https://doi.org/10.4467/25444972smpp.19.042.11356.

Lesińska M. (2019). Niełatwe związki relacje polityczne między państwem pochodzenia a diaspora. Warszawa: University of Warsaw Publisher.

Lesińska, M., Popyk, A. (2021). Three types of diasporas from Poland , Hungary and. CMR SPOTLIGHT, 2(25).

Lesińska M., Wróbel I. (2020). Diaspora Policies, Consular Services and Social Protection for Polish Citizens Abroad, in: J.-M. Lafleur, D. Vintila (Eds.), Migration and Social Protection in Europe and Beyond. Comparing Consular Services and Diaspora Policies (2nd ed.), Springer, 369–386

Levitt P., de la Dehesa R. (2003). Transnational migration and the redefinition of the state: Variations and explanations. Ethnic and Racial Studies, 26(4), 587–611. https://doi.org/10.1080/0141987032000087325.

Lithuanian State Data Agency. (2023). Lithuanians in the World. https://www.stat.gov.lt/home?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3046788&_101_type=content&_101_groupId=10180&_101_urlTitle=lietuviai-pasaulyje&inheritRedirect=true. (Accessed: 15.03.2023).

Małek A. (2019). „To są takie siłaczki”. Aktywizm obywatelski migrantek na przykładzie polskich szkół uzupełniających”. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 4(4), 101–117. https://doi.org/10.4467/25444972smpp.19.041.11355.

MFA of Poland (2015). Government program of cooperation with Polish diaspora (2015–2020). https://www.gov.pl/web/dyplomacja/rzadowy-program-wspolprac-z-polonia-ipolakami-zagranica-w-latach-2015-2020. (Accessed: 15.01.2022).

MFA of Poland (2021b). Zadania priorytetowe na lata 2022–2024 w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą – Infrastruktura Polonijna 2022”.

Miles M. B., Huberman M. A. (1994). Qualitative Data Analysis (2nd ed.). SAGE Publications. Ministry of Education, Science and Sports of Lithuania (2022) https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos/vislabiau-remiamos-lituanistines-uzsienio-mokyklos. (Accessed: 15.01.2022).

Ministry of Education, Sciences and Sports of Lithuania (2021b). Order on the allocation of funds for foreign Lithuanian non-formal Lithuanian education and sports projects, Nr.V-1450.

MFA of Lithuania (2020). Information about ‘“Global Lithuania” – Involvement of Foreign Lithuanians into State’s Life’ – Results of the Implementation of the Action Plan 2020 for the Development program 2012–2020.

MFA of Lithuania. (2020b). Survey of Lithuanians abroad. https://urm.lt/default/lt/globali-lietuva/globalios-lietuvos-programa/tyrimai. (Accessed January 13, 2022).

MFA of Poland (2015). Governmental Programme of Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad for 2015–2020).

Montvilaite S., Mazolevskiene A., Keruliene I. (2015). Expression of National Identity of Pre-school Lithuanian Children in Emigration. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 197, 877–884. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.266.

Moskal M., Sime D. (2016). Polish Migrant Children’s Transcultural Lives and Transnational Language Use. Central and Eastern European Migration Review, 5(1), 35–48. https://doi.org/10.17467/ceemr.2016.09.

Nowak W., Nowosielski M. (2019). Leadership struggles and challenges for diaspora policies: a case study of the Polish institutional system. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 1–30. https://doi.org/10.1080/13511610.2019.1594716.

Nowosielski M., Dzięglewski M. (2021). Polskie organizacje imigranckie w Europie. W poszukiwaniu nowego modelu. In: Polskie organizacje imigranckie w Europie. W poszukiwaniu nowego modelu. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. https://doi.org/10.31338/uw.9788323548775.

ORPEG (2022). Baza danych szkół. https://www.orpeg.pl/db/web/database/baza-danych-szkol?field%5B1578%5D=Wielka+Brytania&queryString=&dateFrom=&dateTo=.

Østergaard-Nielsen E. (2016). Sending country policies. In: Integration processes and policies in Europe. Springer, Cham, 147–165

Nielsen E. (2016). Sending country policies. In: Integration processes and policies in Europe. Springer, Cham, 147–165

Pędrak A. (2017). Szkolnictwo Polonijne w Wielkiej Brytanii i Irlandii. In: Maćkowiak R., Wojtczak E., Bogactwo Językowe i Kulturowe Europy w Oczach Polaków i Cudzoziemców, 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/8088-705-3.02.

Popyk A. (2022). Key Trends and Practices in Diaspora Education Policy- Making. Comparative Analysis of Three Countries: Poland, Lithuania and Hungary, CMR Working Papers, 128(186).

Popyk A., Lesińska M., Dambrauskas K. (2023). The evolution of post-accession diasporas and diaspora policies after 2004: a comparative analysis of Poland and Lithuania. Journal of Baltic Studies, https://doi.org/10.1080/01629778.2023.2180043.

Praszałowicz D., Irek M., Małek A., Napierała P., Pustułka P., Pyłat J. (2012). Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii: Tradycja i nowoczesność. [Polish education in Great Britain: tradition and modernity]. PAU and UJ. https://doi.org/https://doi.org/10.1057/9781137477835_11.

Slany K., Ślusarczyk M., Pustułka P. (2016). Polskie rodziny transnarodowe: dzieci, rodzice, instytucje i więzi z krajem. Komitet Badań nad Migracjami PAN.

Stefańska R. (2017). Between West and East: Diaspora, emigration and return in the Polish emigration and diaspora policy. In A. Weinar (Ed.), Emigration and diaspora policies in the age of mobility. Cham: Springer, 101–120.

Szul R. (2018). Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Vilkienÿ L. (2017). Emigrants’ perception of K1 otherness: the influence of sociolinguistic factors. Applied Linguistics, 9, 109–133.

White A. (2018) Polish Society Abroad, In: (eds. White, Anne, Grabowska Izabela, Kaczmarczyk Paweł, Krystyna Slany) Impact of Migration on Poland: EU Mobility and Social Change. London: University College London.

Wimmer A., Schiller, N. G. (2002). Methodological nationalism and beyond: nation-state building, migration and the social sciences. Global Networks, 2(4), 301–334.

Young S., White A. (2022). The challenges of language teaching in Polish complementary schools in the UK during the COVID-19 lockdown. Educational Review. https://doi.org/10.1080/00131911.2022.2035686.

Zielińska M., Kowzan P., Ragnarsdóttir H. (2014). Polish complementary schools in Iceland and England. Intercultural Education, 25(5), 405–417. https://doi.org/10.1080/14675986.2014.967967.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.