Diaspory jako aktorzy i adresaci działań w obszarach polityki, nauki i kultury

Marcin Gońda,

Michał Nowosielski,

Ignacy Jóźwiak

Abstrakt
References

Agunias D.R. (red.) (2009). Closing the Distance: How Governments Strengthen Ties with Their  Diasporas. Washington: Migration Policy Institute.

Gamlen A., Cummings M.A., Vaaler P.M. (2019). “Explaining the Rise of Diaspora Institutions”. Journal of Ethnic and Migration Studies, 45(4), 492–516, https://doi.org/10.1080/1369183X.2017.1409163.

Gamlen A. (2014). Diaspora Institutions and Diaspora Governance”. International Migration Review, 48: 180217, https://doi.org/10.1111/imre.12136.

Lesińska M. (2019). Niełatwe związki relacje polityczne między państwem pochodzenia a diasporą. Polska i polska diaspora w okresie przełomu 1989 roku i później. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.