Kontakt

Adres Redakcji

Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ
ul. W. Reymonta 4
30-059 Kraków

studia.migracyjne@uj.edu.pl

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.