Rada Programowa

Adam Walaszek (Uniwersytet Jagielloński) – przewodniczący

Grzegorz Babiński,

Kazimierz Dopierała, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

Elżbieta Goździak (Georgetown University, Washington DC, Stany Zjednoczone),

Maria Kontos (J.W. Goethe University, Frankfurt, Niemcy),

Marcin Kula (Uniwersytet Warszawski),

Magdalena Marszałek (Universität Potsdam, Niemcy),

Sigrid Metz-Göckel (TU Dortmund University, Niemcy),

Marek Okólski (Uniwersytet Warszawski),

Krystyna Slany (Uniwersytet Jagielloński),

Anne White (University College London, Wielka Brytania).

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.