Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny

Dorota Praszałowicz (Uniwersytet Jagielloński) – redaktor naczelna

Kamil Łuczaj  (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie) – sekretarz redakcji

Edyta Podolska – korekta artykułów w j. polskim

Karolina Czerska-Shaw – korekta artykułów w j. angielskim

 

Redaktorzy tematyczni

Antropologia:

▪ Michał Garapich  (Roehampton University, London, Wielka Brytania)

▪ Agnieszka Pasieka (Wien Universität, Austria)

Badania polonijne

▪ Dorota Praszałowicz (Uniwersytet Jagielloński)

Ekonomia:

▪ Jan Brzozowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

▪ Paweł Kaczmarczyk (Uniwersytet Warszawski)

Historia

▪ Mary Erdmans (Case Western Reserve University, Cleveland, Stany Zjednoczone)

Metodologia badań migracyjnych:

▪ Agata Górny (Uniwersytet Warszawski)

Socjologia:

▪ Kamil Łuczaj (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie)

▪ Karolina Łukasiewicz (New York University, Stany Zjednoczone)

▪ Louise Ryan (London Metropolitan University, Wielka Brytania)

▪ Mikołaj Stanek (Universidad de Salamanca, Hiszpania)

▪ Magdalena Ślusarczyk (Uniwersytet Jagielloński)

Psychologia:

▪ Agnieszka Trąbka (Uniwersytet Jagielloński)

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.