Zespół redakcyjny

Dorota Praszałowicz (Uniwersytet Jagielloński) – redaktor naczelna

Jan Brzozowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – szef działu recenzji,

Mary Erdmans (Case Western Reserve University, Cleveland, Stany Zjednoczone),

Michał Garapich (Roehampton University, London, Wielka Brytania),

Agata Górny (Uniwersytet Warszawski),

Paweł Kaczmarczyk (Uniwersytet Warszawski),

Anna Kaganiec-Kamieńska (Uniwersytet Jagielloński),

Karolina Łukasiewicz (New York University, Stany Zjednoczone),

Agnieszka Pasieka (Wien Universität, Austria),

Louise Ryan (University of Sheffield, Wielka Brytania),

Mikołaj Stanek (Universidad Complutense de Madrid, Hiszpania),

Magdalena Ślusarczyk (Uniwersytet Jagielloński),

Agnieszka Trąbka (Uniwersytet Jagielloński) – sekretarz redakcji

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.