Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny

Dorota Praszałowicz (Uniwersytet Jagielloński) – redaktor naczelna

Kamil Łuczaj  (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie) – sekretarz redakcji

Edyta Podolska – oprawa językowa artykułów w j. polskim

Karolina Czerska-Shaw – konsultacje językowe i proofreading artykułów w j. angielskim

 

Redaktorzy tematyczni

Agata Górny (Uniwersytet Warszawski)

Agnieszka Pasieka (Wien Universität, Austria)

Agnieszka Trąbka (Uniwersytet Jagielloński)

Dorota Praszałowicz(Uniwersytet Jagielloński)

Jan Brzozowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Kamil Łuczaj (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie)

Karolina Łukasiewicz (New York University, Stany Zjednoczone)

Louise Ryan (London Metropolitan University, Wielka Brytania)

Magdalena Ślusarczyk (Uniwersytet Jagielloński)

Mary Erdmans(Case Western Reserve University, Cleveland, Stany Zjednoczone)

Michał Garapich  (Roehampton University, London, Wielka Brytania)

Mikołaj Stanek (Universidad de Salamanca, Hiszpania)

Paweł Kaczmarczyk (Uniwersytet Warszawski)

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.