Procedura recenzowania

Procedura recenzowania złożonych do druku artykułów

1. Artykuł ocenia dwóch niezależnych recenzentów.

2. Recenzje sporządzane są zgodnie z procedurą double-blind peer review (recenzent nie zna nazwiska autora, autor nie zna nazwiska recenzenta).

3. Recenzja ma formę pisemną i zawiera wniosek dotyczący warunków dopuszczenia tekstu do druku lub dotyczący jego odrzucenia

4. Formularz recenzji (w polskiej i angielskiej wersji językowej) znajduje się na stronie internetowej pisma

5. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane; raz w roku (w ostatnim numerze z danego roku) czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.