Recenzenci

Raz w roku (w ostatnim numerze z danego roku) czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Recenzenci współpracujący:

Recenzenci współpracujący:

Łukasz Albański, pedagogika, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Katarzyna Andrejuk, socjologia, prawo, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Grzegorz Babiński, socjologia, Uniwersytet Jagielloński

Justyna Bell, socjologia, Oslo Metropolitan University

Joanna Bielecka-Prus, socjologia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Karolina Bielenin-Lenczowska, antropologia, Uniwersytet Warszawski

Adam Bulandra, prawo, Stowarzyszenie Interkulturalni.pl

Hubert Chudzio, historia, Uniwersytet Pedagogiczny

Agnieszka Chwieduk, antropologia kultury, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Izabela Czerniejewska, socjologia, antropologia, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Anna Fiń, socjologia, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Marcin Gabryś, nauki o polityce, Uniwersytet Jagielloński

Magdalena Gajewska, socjologia, Uniwersytet Gdański

Aleksandra Galasińska, antropologia społeczna, University of Wolverhampton

Katarzyna Gmaj, socjologia, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa

Karolina Golemo, pauki i polityce, nauki i kulturze, Uniwersytet Jagielloński

Aleksandra Grzymała-Kazłowska, socjologia, Uniwersytet Warszawski

Joanna Grzymała-Moszczyńska, psychologia, Uniwersytet Jagielloński

Halina Grzymała-Moszczyńska, psychologia, religioznawstwo, Akademia Ignatianum w Krakowie

Anna Horolets, socjologia, antropologia, Uniwersytet Warszawski

Małgorzata Irek, socjologia, antropologia, Oxford University

Anna Jaroszynska-Kirchmann, historia, Eastern Connecticut State University

Krzysztof Jaskułowski, socjologia, historia, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Magdalena Jelonek, socjologia, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Romuald Jończy, ekonomia, Uniwersytet Wrocławski

Marta Kindler, socjologia, Uniwersytet Warszawski

Witold Klaus, prawo, Polska Akademia Nauk

Katarzyna Kość-Ryżko, etnologia, Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk

Łukasz Krzyżowski, socjologia, University of Western Australia in Perth

Joanna Kulpińska, socjologia, antropologia kultury, Uniwersytet Jagielloński

Małgorzata Kułakowska, nauki polityczne, socjologia, Uniwersytet Jagielloński

Jan Lencznarowicz, historia, Uniwersytet Jagielloński

Magdalena Lesińska, politologia, Uniwersytet Warszawski

Sławomir Łodziński, socjologia, Uniwersytet Warszawski

Magdalena Łużniak-Piecha, psychologia, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Izabella Main, antropologia, etnologia, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Agnieszka Małek, socjologia, Uniwersytet Jagielloński

Anna Mazurkiewicz, historia, Uniwersytet Gdański

Anna Marianowska, pedagogika, Uniwersytet Warszawski

Ewa Michna, socjologia, antropologia kultury, Uniwersytet Jagielloński

Janusz Mucha, socjologia, AGH w Krakowie

Paulina Napierała, nauki polityczne, Uniwersytet Jagielloński

Dariusz Niedźwiedzki, socjologia, antropologia kultury, Uniwersytet Jagielloński

Dominic Pacyga, historia, urban studies, Columbia College, Chicago

Violetta Parutis, socjologia, University of Essex

Artur Patek, historia, Uniwersytet Jagielloński

Marek Pawlak, antropologia, Uniwersytet Jagielloński

Konrad Pędziwiatr, socjologia, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Aneta Piekut, socjologia, University of Sheffield

Katarzyna Przybysławska, prawo, Centrum Pomocy Prawnej im. H. Nieć

Paula Pustułka, socjologia, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Agnieszka Radziwinowiczówna, socjologia, University of Wolverhampton

Anna Reczyńska, historia, Uniwersytet Jagielloński

Diana Rokita-Poskart, ekonomia, Politechnika Opolska

Krystyna Romaniszyn, socjologia, Uniwersytet Jagielloński        

Jacek Schmidt, antropologia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bożena Sojka, socjologia, University of Wolverhampton

Anna Sosna, studia migracyjne, Insitut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien      Universität Osnabrück

Anna Sosnowska, amerykanistyka, Uniwersytet Warszawski

Maria Szmeja, socjologia, AGH w Krakowie

Jolanta Szymkowska-Bartyzel, amerykanistyka, Uniwersytet Jagielloński

Sabina Toruńczyk-Ruiz, psychologia, Uniwersytet Warszawski

Paulina Trevena, socjologia, University of Glasgow

Przemysław Turek, arabistyka, językoznawstwo, Uniwersytet Jagielloński

Sylwia Urbańska, socjologia, Uniwersytet Warszawski

Randi Waerdhal, socjologia, Oslo Metropolitan University

Marta Warat, socjologia, Uniwersytet Jagielloński

Katarzyna Warmińska, socjologia, antropologia społeczna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Joanna Wojdon, historia, Uniwersytet Wrocławski

Piotr Wróbel, historia, University of Toronto

Magdalena Żadkowska, socjologia, Uniwersytet Gdański

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.