Recenzenci

Recenzenci współpracujący:

Katarzyna Andrejuk, socjologia, prawo, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Grzegorz Babiński, socjologia, Uniwersytet Jagielloński
Justyna Bell, socjologia, Oslo Metropolitan University
Joanna Bielecka-Prus, socjologia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Paweł Boski, psychologia, Uniwersytet SWPS 
Anita Brzozowska, socjologia, Uniwersytet Warszawski
Justyna Budzik, nauki o kulturze, Uniwersytet Jagielloński
Elżbieta Czapka, socjologia, Oslo Metropolitan University
Karolina Czerska-Shaw, socjologia, europeistyka, Uniwersytet Jagielloński
Mariusz Dzięglewski, socjologia, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Olena Fedyuk, socjologia, Central European University
Anna Fiń, socjologia, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Joanna Fomina, socjologia, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Aleksandra Galasińska, antropologia społeczna, University of Wolverhampton
Wlliam Glass, amerykanistyka, Uniwersytet Warszawski
Karolina Golemo, nauki i polityce, nauki i kulturze, Uniwersytet Jagielloński
Marcin Gońda, socjologia, Uniwersytet Łódzki
Aleksandra Grzymała-Kazłowska, socjologia, Uniwersytet Warszawski
Halina Grzymała-Moszczyńska, psychologia, religioznawstwo, Akademia Ignatianum w Krakowie
Joanna Grzymała-Moszczyńska, psychologia, Uniwersytet Jagielloński
Krystian Heffner, ekonomia, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Anna Horolets, socjologia, antropologia, Uniwersytet Warszawski
Małgorzata Irek, socjologia, antropologia, Oxford University
Barbara Jancewicz, socjologia, ekonomia, Uniwersytet Warszawski
Anna Janicka, ekonomia, Uniwersytet Warszawski
Marta Jaroszewicz, nauki i polityce, Uniwersytet Warszawski
Anna Jaroszynska-Kirchmann, historia, Eastern Connecticut State University
Krzysztof Jaskułowski, socjologia, historia, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Romuald Jończy, ekonomia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Marta Kania, amerykanistyka, Uniwersytet Jagielloński
Marta Kijewska-Trembecka, amerykanistyka, Uniwersytet Jagielloński
Marta Kindler, socjologia, Uniwersytet Warszawski
Witold Klaus, prawo, Polska Akademia Nauk
Małgorzata Kołaczek – nauki o polityce, nauki o kulturze i religii, Uniwersytet Jagielloński
Natasza Kosakowska-Berezecka, psychologia, Uniwersytet Gdański
Łukasz Krzyżowski, socjologia, University of Western Australia in Perth
Grażyna Kubica, antropologia, socjologia, Uniwersytet Jagielloński
Joanna Kulpińska, socjologia, antropologia kultury, Uniwersytet Jagielloński
Jan Lencznarowicz, historia, Uniwersytet Jagielloński
Magdalena Lesińska, politologia, Uniwersytet Warszawski
Sławomir Łodziński, socjologia, Uniwersytet Warszawski
Magdalena Łukasiuk, socjologia, Uniwersytet Warszawski
Wojciech Łukowski, nauki o polityce, Uniwersytet Warszawski
Izabella Main, antropologia, etnologia, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Agnieszka Małek, socjologia, Uniwersytet Jagielloński
Janusz Mucha, socjologia, Komitet Badań nad Migracjami PAN
Wanda Musialik, historia, Politechnika Opolska
Dariusz Niedźwiedzki, socjologia, antropologia kultury, Uniwersytet Jagielloński
Cezary Olbracht-Prądzyński, socjologia, Uniwersytet Gdański
Kinga Orzeł-Dereń, pedagogika, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Sabina Owsianowska, nauki o kulturze, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha
Marta Pachocka, ekonomia, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski
Dominic Pacyga, historia, urban studies, Columbia College, Chicago
Tadeusz Paleczny, socjologia, Uniwersytet Jagielloński
Małgorzata Pamuła-Behrens, pedagogika, romanistyka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Violetta Parutis, socjologia, University of Essex
Artur Patek, historia, Uniwersytet Jagielloński
Helena Patzer, etnologia, Uniwersytet Warszawski
Konrad Pędziwiatr, socjologia, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Aneta Piekut, socjologia, University of Sheffield
Karolina Podgórska, socjologia, nauki polityczne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Katarzyna Przybysławska, prawo, Centrum Pomocy Prawnej im. H. Nieć
Paula Pustułka, socjologia, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Agnieszka Radziwinowiczówna, socjologia, University of Wolverhampton
Karolina Rak – literaturoznawstwo, nauki o kulturze, Uniwersytet Jagielloński
Anna Reczyńska, historia, Uniwersytet Jagielloński
Diana Rokita-Poskart, ekonomia, Politechnika Opolska
Krystyna Romaniszyn, socjologia, Uniwersytet Jagielloński
Jadwiga Romanowska, nauki o kulturze, Uniwersytet Jagielloński
Justyna Salamońska, socjologia, Uniwersytet Warszawski
Justyna Sarnowska, socjologia, Uniwersytet SWPS w Warszawie
Jacek Schmidt, antropologia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Unnur Dís Skaptadóttir, antropologia, University of Iceland
Rafał Smoczyński, socjologia, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Bożena Sojka, socjologia, University of Wolverhampton
Brygida Solga, ekonomia, Politechnika Opolska
Anna Sosnowska, amerykanistyka, Uniwersytet Warszawski
Paweł Strzelecki, ekonomia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Stella Strzemecka, socjologia, Uniwersytet Jagielloński
Jolanta Szymkowska-Bartyzel, kulturoznawstwo, amerykanistyka, Uniwersytet Jagielloński
Przemysław Śleszyński, geografia, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Sabina Toruńczyk-Ruiz, psychologia, Uniwersytet Warszawski
Paulina Trevena, socjologia, University of Glasgow
Przemysław Turek, arabistyka, językoznawstwo, Uniwersytet Jagielloński
Sylwia Urbańska, socjologia, Uniwersytet Warszawski
Randi Waerdhal, socjologia, Oslo Metropolitan University
Aleksandra Wagner, socjologia, Uniwersytet Warszawski
Barbara Weżgowiec, literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii, Uniwersytet Jagielloński
Aleksandra Winiarska, socjologia, Uniwersytet Warszawski
Joanna Wojdon, historia, Uniwersytet Wrocławski
Izabela Wróbel, prawo, nauki o polityce, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Piotr Wróbel, historia, University of Toronto
Magdalena Żadkowska, socjologia, Uniwersytet Gdański