Indeksacja w bazach danych

CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

ERIH PLUS

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.