Umowy, formularze

Umowa wydawnicza
Formularz recenzencki

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.