Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Redaktor naczelny: Jan Brzozowski
Sekretarz redakcji: Kamil Łuczaj

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny to kwartalnik wydawany do roku 2017 przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, a od roku 2018 przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polską Akademię Umiejętności. Pod tym tytułem pismo kontynuuje tradycje Przeglądu Polonijnego, który ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii PAN.

Od samego początku Przegląd Polonijny (najpierw półrocznik, a od 1978 roku kwartalnik) był pismem interdyscyplinarnym, w którym dzieje i przemiany funkcjonowania skupisk polonijnych analizowano w kontekście szeroko rozumianych procesów migracji i stosunków etnicznych. Rozszerzony tytuł informuje o faktycznym zakresie tematycznym zamieszczanych publikacji.

ISSN 2081-4488
e-ISSN 2544-4972
Punkty MEiN: 100
Właściciel czasopisma:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Polska Akademia Umiejętności

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2023 (XLIX), Nr 1 (187)

Redaktor naczelny: Jan Brzozowski
Sekretarz redakcji: Kamil Łuczaj
Opublikowano online: grudzień 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny: nowy rozdział

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2023 (XLIX), Nr 1 (187), s. 7–11
Data publikacji online: maj 2023
DOI 10.4467/25444972SMPP.23.004.17683

Artykuły

UK Polish Saturday Schools and Civil Society During the Covid-19 Pandemic

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2023 (XLIX), Nr 1 (187), s. 15-29
Data publikacji online: maj 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.007.15707

Polska polityka migracyjna i jej paradoksy

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2023 (XLIX), Nr 1 (187), s. 31-51
Data publikacji online: maj 2023
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.020.16379

Polska szkoła oczami dzieci-migrantów. Od akceptacji do socjalizacji

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2023 (XLIX), Nr 1 (187), s. 53–70
Data publikacji online: październik 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.021.16491

Lekarz potrzebny od zaraz? Wizerunek medialny zagranicznych medyków w polskiej prasie

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2023 (XLIX), Nr 1 (187), s. 71–94
Data publikacji online: kwiecień 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.006.15621

„Chicago Dalekiego Wschodu”, „Miasto Tysiąca i Jednej Nocy” czy „Babilon Wschodu” – Szanghaj i Polonia szanghajska w wybranej polskiej przedwojennej prasie w latach 30. XX wieku

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2023 (XLIX), Nr 1 (187), s. 95–114
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.008.15741

Wietnamska działalność charytatywna w Polsce: wdzięczność i przynależenie

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2023 (XLIX), Nr 1 (187), s. 115–139
Data publikacji online: maj 2023
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.018.15860

Educational Migration Trends Review in Poland (with Particular Emphasis on the Immigration of Ukrainian Youth)

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2023 (XLIX), Nr 1 (187), s. 141–162
Data publikacji online: maj 2023
DOI 10.4467/25444972SMPP.23.002.17649

The spatial distribution of economic immigrants from Ukraine and Belarus and the socio-economic development of Polish counties

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2023 (XLIX), Nr 1 (187), s. 163–186
Data publikacji online: maj 2023
DOI 10.4467/25444972SMPP.23.003.17650

Varia

O tym, jak Adam Walaszek wytrwał przy własnej drodze

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2023 (XLIX), Nr 1 (187), s. 189–192
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/25444972SMPP.23.005.17691