Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Agnieszka Trąbka

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny to kwartalnik wydawany do roku 2017 przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, a od roku 2018 przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polską Akademię Umiejętności. Pod tym tytułem pismo kontynuuje tradycje Przeglądu Polonijnego, który ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii PAN.

Od samego początku Przegląd Polonijny (najpierw półrocznik, a od 1978 roku kwartalnik) był pismem interdyscyplinarnym, w którym dzieje i przemiany funkcjonowania skupisk polonijnych analizowano w kontekście szeroko rozumianych procesów migracji i stosunków etnicznych. Rozszerzony tytuł informuje o faktycznym zakresie tematycznym zamieszczanych publikacji.

ISSN 2081-4488
e-ISSN 2544-4972
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Polska Akademia Umiejętności

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176)

Redaktor naczelny: Dorota Praszałowicz
Sekretarz redakcji: Agnieszka Trąbka
Opublikowano online: 7 sierpnia 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Migracje wielokrotne w Europie: polscy migranci w Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii i Niemczech

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176), s. 7-29
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.009.12325

Trzy autobusy. O niewidzialnej w studiach migracyjnych ucieczce Ukraińców z Polski w latach 80. XX w. i dlaczego nie są „polskimi migrantami”

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176), s. 31-52
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.010.12326

Beliefs on Refugees as a Terrorist Threat. The Social Determinants of Refugee-related Stereotypes

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176), s. 53-70
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.011.12327

The Role of Information and Communication Technology in the EU Response to the 2015 Refugee Crisis

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176), s. 71-89
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.012.12328

Detencja cudzoziemców jako temat badawczy i wyzwanie metodologiczne

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176), s. 91-106
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.013.12329

Access to Health Care for English Division Students of the Medical University of Warsaw

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176), s. 107-125
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.016.12332

Polscy migranci i norweska służba zdrowia: badanie pilotażowe

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176), s. 127-151
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.017.12333

Nowe media a rekonstrukcja kapitału społecznego migrantów ukraińskich na polskim rynku pracy

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176), s. 153-175
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.014.12330

Obraz imigrantek z Ukrainy w polskim dyskursie prasowym

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176), s. 177-200
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.015.12331

The Liminal Space for Intercultural Learning: an Empirical Study among Undergraduate International Business Students

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176), s. 201-226
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.018.12334

Sprawy polskie w Kanadzie w czasie I wojny światowej

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176), s. 227-245
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.019.12335

Black Churches and Their Attitudes to the Social Protest in the Civil Rights Era: Obedience, Civil Disobedience and Black Liberation Theology

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176), s. 247-279
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.026.12368

Konstanty Borzęcki – przypadkowy bohater w mikrohistorycznym studium dwukulturowości

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176), s. 281-306
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.020.12336

Informacje i wspomnienia

Emilia Fiszer (1885–1949) – polska filozofka i kustoszka nad Sekwaną

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176), s. 309-324
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.021.12337

Rzecz o działalności politycznej mniejszości polskiej na Ukrainie (1988–2018). Wybrane aspekty

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176), s. 325-350
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.022.12338

Recenzje

Między Monachium a Londynem. Recenzja korespondencji Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Adamem Ciołkoszem i Aleksandrem Bregmanem

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176), s. 353-361
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.024.12340

Wiele życiorysów dziennikarza

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176), s. 363-368
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.025.12341

Polskie Chicago oczyma polonijnych historyków

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176), s. 369-374
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.023.12339

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.